Werkzaamheden Eelserstraat en Pastoor Esserstraat Beringe

Locatie: Beringe
Periode: woensdag 1 juni 2022 t/m woensdag 1 maart 2023

Vanuit de Paulus Potterstraat wordt een nieuwe overstortleiding in de Eelserstraat aangelegd. Deze overstortleiding zorgt er voor, dat bij extreme neerslag het riool niet overloopt op wegen of woningen. Na de rioolwerkzaamheden wordt de straat opnieuw ingericht.

De Pastoor Esserstraat krijgt dezelfde uitstraling als de rest van de wijk waarbij er extra aandacht is voor parkeren.

Planning

De werkzaamheden starten in juni 2022 tot oktober 2022.

Communicatie met de omgeving

Tijdens de voorbereiding is het voorlopig ontwerp in de informatieavond van maandag 4 oktober 2021 besproken met de aanwonenden. Daarna is dit uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Het definitief ontwerp is op de informatieavond van maandag 15 november 2021 opnieuw met de aanwonenden besproken. Aanwonenden hebben een brief ontvangen om deel te kunnen nemen aan deze informatieavonden. Het vastgestelde definitief ontwerp is verder uitgewerkt en aanbesteed. Aannemer BLM Wegenbouw B.V. heeft het werk aangenomen en voert de werkzaamheden in 2022 uit.

Het vastgestelde definitief ontwerp is de basis voor de verdere voorbereiding en uitvoering van het project. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het definitief ontwerp? Neem dan per e-mail contact op met de betreffende projectleider.

Vragen

Neem contact op met projectleider Paul Wijers via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar info@peelenmaas.nl.

Werkzaamheden Eelserstraat en Pastoor Esserstraat Beringe op een kaart getoond.

Naar overzicht wegwerkzaamheden