Groot onderhoud wegen Helden

Locatie: Helden
Periode: maandag 1 april 2024 t/m maandag 30 september 2024

Elk jaar voeren wij groot onderhoud uit aan de wegen in Peel en Maas. Dit jaar zijn de werkzaamheden gepland van april 2024 tot en met september 2024. Landheer Infra voert de werkzaamheden uit.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Asfaltreparaties
  • Asfaltlagen aanbrengen
  • Splitlagen aanbrengen
  • Bermverhardingen maken
  • Herstellen van klinkersleuven

Direct aanwonenden en bedrijven worden per straat vooraf geïnformeerd over de start en de impact van de werkzaamheden via een brief. Overlast proberen we zo veel mogelijk te beperken.

Locaties

Locaties waar we in Helden gaan werken zijn:

  • Dekeshorst

Planning

De meeste straten blijven toegankelijk voor aanwonenden of gaan voor een korte periode dicht. Belangrijke doorgaande wegen zullen worden voorzien van een omleidingsroute. Op sommige locaties zetten we verkeersregelaars in.

Vragen en contact

Tijdens kantooruren kunt u toezichthouder, Theo van Gend, bereiken via 06 5230 4343. Buiten kantoortijden kunt u een e-mail sturen naar th.v.gend@civieltechnischbureau.nl.

Groot onderhoud wegen Helden op een kaart getoond.

Naar overzicht wegwerkzaamheden