Pius Park openbare ruimte

Locatie: Pius Park Panningen

Sinds 2017 werken de partners van Pius Park samen om het gebied vorm te geven. In de zomer van 2023 zijn de plannen definitief vastgelegd in het gebiedsplan Pius Park. Een doorontwikkeld plan waarin ruimte is voor ontmoeten, bewegen, onderwijs, wonen en zorg. En waar iedereen, jong en oud, terecht kan.

Locatie

Luchtfoto gebied Pius Park in Panningen
Luchtfoto gebied Pius Park in Panningen. Bron: Slagboom en Peeters Luchtfotografie

Definitief ontwerp openbare ruimte

Het definitief ontwerp van de openbare ruimte van het Pius Park in Panningen is gereed. Een belangrijke stap in de technische voorbereidingen voor de transformatie van het gebied. Tijdens de inloopavond op 13 juni 2024 konden omwonenden het definitieve ontwerp bekijken.  Vragen over parkeren en het ontsluiten van de fietsers zijn tijdens deze avond aan bod gekomen.

Op het definitief ontwerp staat aangegeven wat we in fase 2 realiseren. Het ontwerpproces voor de skatebaan moet nog gestart worden. De gemeenteraad besloot namelijk eerder ook de skatebaan in fase 2 te realiseren. De uitvoering van fase 2 staat gepland voor begin 2025. We verwachten de werkzaamheden eind 2025 af te ronden. Dit is ook afhankelijk van de afstemming met en planning van externe partijen. Tijdens de werkzaamheden blijven de school en alle andere voorzieningen in het Pius Park gewoon geopend.

Kijk voor meer informatie over het project op de pagina Pius Park Panningen.


Naar overzicht wegwerkzaamheden