Overzicht inwoners en ondernemers

 • Afval

  Afvalkalender, milieupark, kringloopwinkel, repair café, afvalwijzer, container

 • Paspoort en identiteitskaart

  Paspoort, identiteitskaart, reizen met kinderen, tweede paspoort, zakenpaspoort

 • Rijbewijs

  Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, omwisselen en gezondheidsverklaring

 • Verhuizen

  Verhuizen in en naar Peel en Maas, verhuizen naar het buitenland, verhuizen vanuit het buitenland naar Peel en Maas

 • Uittreksels en verklaringen

  o.a. BRP, Burgerlijke Stand, Verklaring omtrent gedrag (bewijs van goed gedrag)

 • Geboorte en Overlijden

  Aangifte geboorte, erkenning kind, begraafplaatsen in Peel en Maas

 • Melden bij de gemeente

  Melding openbare ruimte, sloopmelding, verloren en gevonden voorwerpen

 • Werk, uitkering en bijstand

  Bijstand, uitkering, werk, stichting leergeld, individuele inkomenstoeslag, uitkering voor zelfstandigen

 • Zorg en ondersteuning

  Collectieve zorgverzekering, huishoudelijke hulp, voedselbank, dorpsdagvoorziening, hulpmiddelen

 • Vergunning of toestemming

  Als u wilt bouwen, verbouwen, slopen, kappen, een inrit wil aanleggen of iets anders aan uw omgeving wilt veranderen.

 • Ondernemen

  Bedrijfsafval, bedrijventerreinen, informatie en advies voor ondernemers

 • Subsidies

  Diverse subsidieregelingen en bijdragen. Afkoppelen regenwater, waarderingssubsidie, muziekonderwijs.

 • Trouwen en geregistreerd partnerschap

  Trouwen, geregistreerd partnerschap, naamgebruik veranderen

 • Jeugd en onderwijs

  Gezinscoach, leerplicht, leerlingenvervoer, kinderopvang

 • Parkeren, verkeer en vervoer

  Dorpsvervoer, blauwe zone, gehandicaptenparkeerplaats, parkeerschijf, strooibeleid, leerlingenvervoer

 • Sport, cultuur en evenementen

  sportaccommodatie huren, evenementenkalender, kermis, zwembaden, combinatiefunctionaris, kunst

 • Nieuws en actualiteiten

  Overzicht nieuws en actualiteiten, werk in uitvoering, plannen in voorbereiding, webarchief en nieuwsbrief in Peel en Maas.

 • Veiligheid

  Burgerhulpverlening, ondermijning, crisis en ramp. Wat is het en wat kunt u zelf doen?

 • Belastingen

  WOZ-waarde, onroerendezaakbelasting en andere gemeentelijke belastingen

 • Duurzaamheid

  Regelingen en subsidies om uw huis duurzaam, energiezuinig of levensloopbestendig te maken.

 • Gemeentearchief Peel en Maas

  Geschiedenis Peel en Maas, archiefcollecties inzien, archiefonderzoek