Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Peel en Maas. Zij stellen de hoofdlijnen van het beleid vast en controleren het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Peel en Maas.

Agenda vergaderingen 

Het vergaderschema en de vergaderstukken van de gemeenteraad en commissie vindt u via de kalender van de gemeenteraad.

Vergaderingen live bekijken

U kunt de vergaderingen ook via een stream live volgen of terugkijken. Ga hiervoor naar de betreffende vergadering in de kalender van de gemeenteraad. Daarnaast worden er ook blogs van raadsvergaderingen gemaakt, u kunt deze bekijken in de blogs van de raad.

Samenstelling Raad

Maak kennis met de leden van de gemeenteraad van Peel en Maas. 

Contact met de Raad

Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de Griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. Neem hiervoor telefonisch contact op met de Griffie. U kunt via e-mail ook contact opnemen met een van de fracties.

Spreekrecht

Wilt u inspreken in een vergadering? U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan.

In een raadsvergadering mag u maximaal 5 minuten spreken en in een commissievergadering maximaal 3 minuten. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan uiterlijk 8 uur vóór aanvang van de vergadering contact op met de griffie.