Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Peel en Maas. Zij stellen de hoofdlijnen van het beleid vast en controleren het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Peel en Maas.

Agenda vergaderingen

Het vergaderschema en de vergaderstukken van de gemeenteraad en commissie vindt u via de kalender van de gemeenteraad.

Vergaderingen live bekijken

U kunt de vergaderingen ook live volgen of terugkijken. Ga hiervoor naar de betreffende vergadering in de kalender van de gemeenteraad.

Contact met de Raad

Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de Griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. Neem hiervoor telefonisch contact op met de Griffie. U kunt via e-mail ook contact opnemen met een van de fracties.

Spreekrecht

U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan. Zowel in een raadsvergadering als in een commissievergadering mag u maximaal 5 minuten spreken.

Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan uiterlijk 24 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.

Bekijk ook: