Toegankelijkheid

Gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat online informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. Wij besteden veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om digitale toegankelijkheid te verbeteren:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Pdf-bestanden

Niet alle PDF-bestanden op onze website zijn op dit moment volledig toegankelijk. De PDF-bestanden op de website worden onderzocht en aangepast op toegankelijkheid. Daarnaast wordt bekeken hoe het aantal PDF’s op onze website verminderd kan worden. Wij streven ernaar om het 3e kwartaal van 2021 al onze PDF bestanden toegankelijk te kunnen aanbieden op onze website.

Leveranciers

Op onze website verwijzen we naar andere websites of applicaties, zoals afspraak maken, afvalkalender, en het raadsinformatiesysteem. Niet al deze websites voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. Wij zijn in gesprek met de leveranciers om zaken volledig toegankelijk te maken.

Vragen

Is er, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, iets op onze website voor u niet goed toegankelijk? Laat het ons weten via e-mail. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Testresultaten

Overige websites

Bekijk in het overzicht van toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeente Peel en Maas.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Peel en Maas. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Status toegankelijkheidslabel van Intranet Peel en Maas. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.Status toegankelijkheidslabel van Merwijck méér dan een wijk!. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Status toegankelijkheidslabel van MijnGemeenteApp (Melddesk, Beheervisie). Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Status toegankelijkheidslabel van Archiefweb.eu. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.Status toegankelijkheidslabel van www.peelenmaasnet.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.