Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Toegankelijkheid

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website https://www.peelenmaas.nl/

Wij bouwen aan de toegankelijkheid van deze website voor alle burgers. Ook voor mensen die speciale software gebruiken omdat ze een beperking hebben. De Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA zijn internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Wij doen ons uiterste best om de toegankelijkheid van onze website op niveau te houden en continu te verbeteren. Hieronder volgt een overzicht van onze activiteiten en maatregelen.

Layout van de website

Wij gebruiken een statische layout voor de website en hebben geen aparte ingangen voor dienstverlening via mobiele platformen.

Ontwerp van de website

We hebben ons ontwerp afgestemd op de toegankelijkheidsrichtlijnen.

(I)frame elementen

Wij gebruiken geen (i)frame elementen in onze website.

Scripts, applets

Wij gebruiken geen scripts en applets op onze website.

Feedback na invoer of gebruik

Wanneer een gebruiker formulieren invult, krijgt hij of zij op toegankelijke wijze feedback als informatie niet klopt. Na afronding van het invulproces kan hij of zij informatie later herzien of inzien.

Standaarden

Onze website voldoet aan standaarden en vertoont fouten. Deze fouten zijn niet van invloed op de toegankelijkheid van onze website en worden niet opgelost.

Kopregels van de inhoud

Wij hebben de kopregels beschrijvend gemaakt en gebruiken overal de juiste volgorde om context te geven aan de structuur van een pagina.

Taalgebruik

Wij streven er naar om het taalgebruik op de site zo begrijpelijk mogelijk te houden. Niveau B1 is het uitgangspunt maar dat gebruiken wij niet altijd. Daar waar andere talen worden gebruikt, geven wij dit aan.

Onze links binnen de website zijn niet altijd op de juiste manier opgesteld. Nieuw opgestelde pagina’s bevatten deze fouten niet langer. Voor bestaande pagina’s lossen we dit op een zo kort mogelijke termijn op.

Tabellen

Wij gebruiken tabellen uitsluitend voor informatie die ook in een tabel hoort. Wij gebruiken geen tabellen voor opmaak. In tabelrijen en –kolommen staat duidelijk aangegeven om welke informatie het gaat.

Video of audio

Video- en/of audiobestanden zijn voorzien van ondertiteling noch audiotransscriptie en daarmee niet toegankelijk voor alle doelgroepen.

Kaarten

Bij het gebruik van geografische kaarten op de website wordt geen tekstuele omschrijving geplaatst, waardoor niet altijd is af te leiden om wat voor informatie het gaat voor gebruikers die problemen ervaren met het kaartmateriaal.

PDF en andere bestandsformaten

Onze PDF’s en andere bestandsformaten zijn 100% toegankelijk. We streven ernaar zo min mogelijk van deze bestanden te gebruiken op de website. Voor de zaken op onze website die nog niet toegankelijk zijn, geldt dat we ons uiterste best doen deze zo snel mogelijk in zijn geheel wel toegankelijk te maken.

Uitzonderingen

Deze verklaring bestrijkt alle onderdelen van onze website, met uitzondering van de volgende componenten:
Onderdeel: Video en Audiobestanden
Reden: Audio/Video
Maatregelen: Video en audiobestanden staan niet op onze website maar zijn toegankelijk via een externe link naar YouTube.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:
• Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
• Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.