Toegankelijkheid

Gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat online informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. Wij besteden veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om digitale toegankelijkheid te verbeteren:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Pdf-bestanden

Wij streven ernaar om onze pdf bestanden toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Leveranciers

Op onze website verwijzen we naar andere websites of applicaties, zoals afspraak maken, afvalkalender, en het raadsinformatiesysteem. Niet al deze websites voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. Wij zijn in gesprek met de leveranciers om zaken volledig toegankelijk te maken.

Vragen

Is er, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, iets op onze website voor u niet goed toegankelijk? Laat het ons weten via e-mail. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Testresultaten

Overige websites

We laten websites regelmatig toetsen door een speciale organisatie.  Met de punten die beter kunnen gaan we aan de slag. Hoe ver we daarmee zijn is per website terug te lezen in de Toegankelijkheidsverklaring. Deze staan in het landelijke Dashboard Toegankelijkheidsverklaringen.