Pius Park Panningen

Sinds 2017 werken de partners van Pius Park samen om het gebied vorm te geven. In de zomer van 2023 zijn de plannen definitief vastgelegd in het gebiedsplan Pius Park. Een doorontwikkeld plan waarin ruimte is voor ontmoeten, bewegen, onderwijs, wonen en zorg. En waar iedereen, jong en oud, terecht kan.

Locatie

Piuspark Panningen op een kaart getoond.

Planning

De komende periode gebruiken we om de uitvoering van fase 2 voor te bereiden. Deze fase staat vooral in het teken van de invulling van de openbare ruimte. Het ontwerp wordt vertaald naar een technische tekening met daarin de fietspaden, voetpaden, groenstructuur en de openbare verlichting aangegeven.

Met de technische tekening gaan we de werkzaamheden aanbesteden en start de uitvoering vanaf begin 2025.

In fase 2:

  • nemen we verkeersmaatregelen voor de Raadhuisstraat en inrichten we de Grootveldweg opnieuw in.
  • leggen we de padenstructuur aan voor Pius Park, inclusief verlichting.
  • worden de beachvelden, het multifunctioneel speelveld en skatepark aangelegd.
  • leggen we de banken, fietsparkeervoorzieningen, speelaanleidingen en het amfitheater aan. 
  • worden wadi’s en ongeveer de eerste 30% van de nieuwe groenvoorzieningen inclusief bomen aangelegd. 

We verwachten deze werkzaamheden eind 2025 af te ronden. Daarna volgt een evaluatie. Op basis daarvan worden in 2026 plannen en voorstellen ontwikkeld voor de laatste fase van de realisatie van Pius Park.

Meer informatie over het plan, leest u op website Pius Park van de samenwerkende partners.

Gebiedplan Pius Park in Panningen