Herinrichting Koningstraat Remer Koningslust

Vanwege onderhoud aan de weg en de riolering wordt een gedeelte van de Koningstraat en de Remer opnieuw ingericht.

Werkzaamheden

Werkzaamheden die we uit gaan voeren zijn:

 • Het asfalt vervangen door klinkers.
 • Bermen en sloten opknappen.
 • Aanleggen van een nieuw vuilwaterriool.
 • Hemelwaterriool van het openbaar gebied afkoppelen van het vuilwaterriool.
 • Huisaansluitingen van het vuilwaterriool vervangen. Dit doen we vanaf de erfgrens tot het hoofdriool.

Planning

De planning kan altijd in tijd wijzigen. bijvoorbeeld als er meer tijd nodig is om tot een goed ontwerp te komen.

 • Informatieavond

  De voorbereidingen zijn gestart. Er is een informatieavond op donderdag 29 juni 2023 om 19.00 uur bij in het Dorpshuis In de Sprunk in Koningslust. Tijdens deze avond presenteren we 3 ontwerpen en bespreken we met bewoners de verschillende mogelijkheden.

 • Definitief ontwerp

  De informatie die we ophalen tijdens de informatieavond nemen we mee in de uitwerking van het definitieve ontwerp. Zodra hier meer over bekend is informeren we aanwonenden en belanghebbenden hierover.

 • Aanbesteden

  In deze periode ziet u wellicht minder gebeuren, maar zijn we volop bezig. Er gebeurt veel op de achtergrond. We zetten het project in de markt. Uiteindelijk krijgt een aannemer de opdracht om het project uit te voeren. Zodra de aannemer bekend is informeren we hierover.

 • Start uitvoering

  De verwachting is dat we in maart 2024 starten met de uitvoering. Aanwonenden en betrokkenen worden via een brief van de aannemer geïnformeerd met de exacte planning en praktische informatie.

Wat u zelf kunt doen

U kunt uw dak afkoppelen van het vuilwaterriool. Kijk voor meer informatie op de pagina Afkoppelen hemelwater.

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Patrick Moors via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar projectopenbareruimte@peelenmaas.nl.