Werkzaamheden MFA Kessel herinrichting openbare ruimte

Na afronding van de werkzaamheden vernieuwbouw MFA in Kessel zal een gedeelte van de openbare ruimte opnieuw ingericht worden. Door de herinrichting sluit de MFA weer netjes aan op de openbare ruimte.

Werkzaamheden

 • Opbreken klinkerverharding
 • Sloop trappartij maaszijde
 • Aanleggen regenwaterriool
 • Aanbrengen trappartij maaszijde
 • Aanbrengen parkeerplaatsen
 • Plaatsen verlichting.

Planning

De planning kan altijd in tijd wijzigen, bijvoorbeeld als er meer tijd nodig is om tot een goed ontwerp te komen.

 • Werkgroep bijeenkomsten

  Met de werkgroep is gestart om samen tot een gedragen ontwerp te komen.

 • Definitief ontwerp

  In maart 2022 heeft de laatste bijeenkomst plaatsgevonden met de werkgroep waarin het Definitief Ontwerp is vastgesteld.

  Bekijk deze fase Definitief ontwerp
 • Technische uitwerking

  We gaan aan de slag met de technische uitwerking. In deze periode doen we verschillende onderzoeken zoals bodem, archeologisch en explosieven. Daarnaast maken we het ontwerp gereed voor de uitvoering.

 • Aanbesteden

  In deze periode ziet u wellicht minder gebeuren, maar zijn we volop bezig. Er gebeurt veel op de achtergrond. We zetten het project in de markt. Uiteindelijk krijgt een aannemer de opdracht om het project uit te voeren. Zodra de aannemer bekend is informeren we hierover.

 • Start uitvoering

  We starten met de werkzaamheden na de carnaval 2025. Aanwonenden en betrokkenen worden via een brief van de aannemer geïnformeerd over de planning en praktische informatie. Het streven is om voor de kermis 2025 gereed te zijn.

Vragen

Neem dan contact op met projectleider toezichthouder van de gemeente Peel en Maas Luuk van Lier 077 306 6666 of stuur een e-mail naar luuk.van.lier@peelenmaas.nl.