Weg- en rioleringswerkzaamheden Kapelkesweg en De Paast Meijel

Locatie: Meijel

De Kapelkesweg wordt opnieuw ingericht met ruimte voor groen.
In de Kapelkesweg leggen we een hemelwaterriool aan. Om dit riool goed aan te laten sluiten op de uitstroomvoorziening leggen we in een deel van De Paast ook een hemelwaterriool aan.

Boven de grond vernieuwen we de rijbaan. Het asfalt vervangen we door klinkers.

Werkzaamheden

  • We leggen een hemelwaterriool aan in de Kapelkesweg en een deel van de Paast. Het hemelwater wordt afgekoppeld van het vuilwaterriool.
  • Asfalt vervangen we door klinkers in Kapelkesweg en De Paast.
  • In de Kapelkesweg komen nieuwe bomen in de straat en het huidige groen wordt aangepast.
  • In de Kapelkesweg vernieuwen we ook de trottoirs.

Planning

De werkzaamheden starten naar verwachting na de bouwvak 2024. Aannemer Van Horssen wegenbouw gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Elektrisch laden tijdens de werkzaamheden

Tijdens werkzaamheden parkeert u uw auto buiten het werkvak. U kunt dan parkeren in een andere straat of parkeerplek.
Maak gebruik van een elektrisch laadpunt in de openbare ruimte als u een elektrische auto heeft. We treffen geen extra voorzieningen voor uw woning om elektrisch te laden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Laadpalen.

Vragen

Heeft u een vraag, neem dan gerust contact op met projectleider Ruud Janssen via 077 306 6666.

Kapelkesweg en de Paast. De Steegstraat en Jan Thijssensteeg zijn inmiddels gereed gemaakt.
Kapelkesweg en de Paast. De Steegstraat en Jan Thijssensteeg zijn inmiddels gereed gemaakt.


Naar overzicht wegwerkzaamheden