Riool en wegwerkzaamheden Bong 30 km zone Baarlo

In de straten Bong, 30 km zone, en gedeelte Heierhof voeren we onderhoud uit aan het riool en aan de weg. We leggen een hemelwaterriool aan en vervangen gedeeltes van het vuilwaterriool. Ook vervangen we de asfalt van de weg en bestrating van de trottoirs.

Dit project is samen met het project Industrieterrein Bong-Kieënweg Baarlo voorbereid. De projecten worden beide op een ander moment uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden in de Bong voeren we als eerste uit in verband met noodzakelijk onderhoud. Voor de werkzaamheden aan het industrieterrein zoeken we naar een andere gunstige uitvoeringsperiode in verband met bereikbaarheid industrieterrein.

Werkzaamheden

 • Aanleggen van een nieuw hemelwaterriool.
 • Op sommige plaatsen vervangen we het huidige vuilwaterriool.
 • Boven de grond vervangen we de rijbaan en trottoirs.

Planning

 • Voorlopig ontwerp: inloopmoment

  Op donderdag 16 maart 2023 organiseerden we een inloopmoment voor bewoners. Het 1e ontwerp is hier gepresenteerd. Bewoners hebben hun reactie kunnen geven op het ontwerp en vragen kunnen stellen.

 • Definitief ontwerp

  Het voorlopig ontwerp dat getoond is tijdens het inloopmoment is verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Aanwonenden zijn via een brief op de hoogte gesteld.

  Bekijk deze fase Definitief ontwerp
 • Aanbesteden

  In oktober 2023 besteden we het project aan. Uiteindelijk krijgt een aannemer de opdracht om het project uit te voeren. Zodra de aannemer bekend is informeren we hierover.

  Bekijk deze fase Aanbesteden
 • Start uitvoering

  We starten de werkzaamheden en informeren aanwonenden en belanghebbenden over de verwachte planning via bewonersbrieven en de projectpagina op de website.

Wat u zelf kunt doen

U kunt uw dak afkoppelen van het vuilwaterriool. Kijk voor meer informatie op de pagina Afkoppelen hemelwater.

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Ruud Janssen via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar projectopenbareruimte@peelenmaas.nl.