Riool en wegwerkzaamheden Bong 30 km zone Baarlo

In de straten Bong, 30 km zone, en gedeelte Heierhof voeren we onderhoud uit aan het riool en aan de weg. We leggen een hemelwaterriool aan en vervangen gedeeltes van het vuilwaterriool. Ook vervangen we de asfalt van de weg en bestrating van de trottoirs.

Dit project is samen met het project Industrieterrein Bong-Kieënweg Baarlo voorbereid. De projecten worden beide op een ander moment uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden in de Bong voeren we als eerste uit in verband met noodzakelijk onderhoud. Voor de werkzaamheden aan het industrieterrein zoeken we naar een andere gunstige uitvoeringsperiode in verband met bereikbaarheid industrieterrein.

Werkzaamheden

 • Aanleggen van een nieuw hemelwaterriool.
 • Op sommige plaatsen vervangen we het huidige vuilwaterriool.
 • Boven de grond vervangen we de rijbaan en trottoirs.

Uitvoeringsplanning werkzaamheden

De aannemer werkt volgens onderstaande planning. De planning kan altijd wijzigen door onvoorziene (weers-)omstandigheden.

Maandag 19 februari 2024 tot en met 8 april 2024

 • Fase 1: Bong ter hoogte van de Kieënweg tot aan de Kwistbeek, kruising Kieënweg blijft open.
 • Fase 2: Brug Kwistbeek tot en met de kruising Scheresweg

Maandag 8 april 2024 tot en met 7 mei 2024

 • Fase 3: Kruispunt Scheresweg tot halverwege het tankstation OK Express. Het tankstation blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar.

Maandag 5 juni 2024 tot en met 19 juli 2024

 • Fase 4: Halverwege tankstation tot en met de kruising Heierhof.

De asfalteerwerkzaamheden proberen we voor de bouwvak aan te brengen. Alleen de rode kleur van de fietssuggestiestroken brengen we later aan. Naar verwachting starten we hiermee op maandag 16 september 2024.

Omleidingsroutes

Het weggedeelte Bong is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten. Inwoners die een woning of pand hebben aan de weg worden per brief op de hoogte gesteld over de bereikbaarheid.

Overig verkeer wordt via omleidingsborden omgeleid via de provinciale wegen, N273, N275 en N277.
Lokaal verkeer volgt de lokale omleidingsborden. Industrieterrein blijft via de Bong bereikbaar. Woonwijk Kuukven blijft bereikbaar via de Raayerveldlaan.

Voorbereidingsplanning

 • Voorlopig ontwerp: inloopmoment

  Op donderdag 16 maart 2023 organiseerden we een inloopmoment voor bewoners. Het 1e ontwerp is hier gepresenteerd. Bewoners hebben hun reactie kunnen geven op het ontwerp en vragen kunnen stellen.

 • Definitief ontwerp

  Het voorlopig ontwerp dat getoond is tijdens het inloopmoment is verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Aanwonenden zijn via een brief op de hoogte gesteld.

  Bekijk deze fase Definitief ontwerp
 • Aanbesteden

  In oktober 2023 besteden we het project aan. Uiteindelijk krijgt een aannemer de opdracht om het project uit te voeren. Zodra de aannemer bekend is informeren we hierover.

  Bekijk deze fase Aanbesteden
 • Start uitvoering

  We starten de werkzaamheden en informeren aanwonenden en belanghebbenden over de verwachte planning via bewonersbrieven en de projectpagina op de website.

Wat u zelf kunt doen

U kunt uw dak afkoppelen van het vuilwaterriool. Kijk voor meer informatie op de pagina Afkoppelen hemelwater.

Elektrisch laden tijdens de werkzaamheden

Tijdens werkzaamheden parkeert u uw auto buiten het werkvak. U kunt dan parkeren in een andere straat of parkeerplek.
Maak gebruik van een elektrisch laadpunt in de openbare ruimte als u een elektrische auto heeft. We treffen geen extra voorzieningen voor uw woning om elektrisch te laden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Laadpalen.

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Ruud Janssen via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar projectopenbareruimte@peelenmaas.nl.

In de straten Bong, 30 km zone, en gedeelte Heierhof voeren we onderhoud uit aan het riool en aan de weg. 
In de straten Bong, 30 km zone, en gedeelte Heierhof voeren we onderhoud uit aan het riool en aan de weg.