Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater

Regen- en ander hemelwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp zich in de riolering mengt met vervuild water waardoor het gereinigd moet worden. Is uw huis aangesloten op het openbaar gemengd rioolstelsel, dan kunt u kiezen om uw regenpijp af te koppelen van de riolering. Het hemelwater kan dan ten goede komen aan de tuin en het grondwater.

Het Waterschap Limburg stelt samen met gemeente Peel en Maas subsidie beschikbaar voor het afkoppelen van hemelwater. U kunt hiervoor het online formulier Afkoppelen hemelwater invullen.

Voordat u het formulier invult, lees eerst de voorwaarden (PDF, 25.3 kB) om in aanmerking te komen voor subsidie.

Online aanvragen subsidie afkoppelen hemelwater

Woont u in een nieuwbouw woning? Dan is uw woning al afgekoppeld van het riool en kunt u waarschijnlijk geen subsidie krijgen.

Let op

Om in aanmerking te komen voor de subsidie mag u pas afkoppelen als uw aanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na subsidieverlening gestart zijn en binnen 1 jaar voltooid zijn.

Waterklaar

Waterklaar is een samenwerking tussen gemeentes in Noord- en Midden-Limburg. Door de klimaatverandering krijgen wij steeds vaker te maken met hevige neerslag.  Dit zorgt voor steeds meer overlast zoals riooloverstromingen, beken die het water niet kunnen verwerken en ondergelopen straten.  Schoon regenwater wordt vervuild en belast onnodig de Waterzuivering. Om het probleem het hoofd te kunnen bieden moeten we nu ingrijpen.

Op de website www.waterklaar.nl staan veel tips over de mogelijkheden.

Subsidie aanvragen samen met de buren

Deelt u uw regenpijp met de buren? Overleg dan met hen over uw plannen. U kunt ook samen met de buren een aanvraag indienen.

Huurhuis

Overleg eerst met uw verhuurder of u mag afkoppelen.