Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater

U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Op veel plekken stroomt regenwater via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want dit is schoon water dat net zo goed de grond in kan lopen en ook goed is tegen verdroging van de grond.

Afkoppelen betekent dat de afvoer van het regenwater naar het riool met vuilwater wordt verwijderd. Het regenwater wordt in de tuin opgevangen óf zakt weg in de bodem. 

In de folder Regenwater in de tuin (PDF, 5.2 MB) en op de website www.waterklaar.nl vindt u voorbeelden van afkoppelmogelijkheden.

Voorwaarden subsidie

 • U woont binnen de bebouwde kom.
 • U bent eigenaar van het perceel. Heeft u een huurhuis? Overleg eerst met uw verhuurder of u mag afkoppelen. Deelt u uw regenpijp met de buren? U kunt ook samen met de buren een aanvraag indienen. Bij nieuwbouw is afkoppelen wettelijk verplicht, u kunt dan geen subsidie krijgen.
 • Voor dit verharde oppervlak is niet eerder subsidie aangevraagd en/of verleend.
 • De af te koppelen oppervlakten zijn aangesloten op het vuilwaterriool.
 • De af te koppelen oppervlakten zijn in totaal minimaal 40 m2.
 • Het afkoppelen veroorzaakt geen overlast in uw omgeving.
 • Het af te koppelen oppervlak of de bodem is niet verontreinigd.
 • Afgekoppelde oppervlakten mogen niet meer worden aangesloten aan het rioleringsstelsel.
 • Het regenwater moet op eigen terrein infiltreren en binnen 48 uur verwerkt zijn.
 • De beschikbare waterberging moet minimaal 35 mm zijn (bij een oppervlak van 70m2 is dit een berging van 2,5 m3 ). Tijdens het adviesgesprek wordt dit nader toegelicht.
 • Er moet een overstroommogelijkheid zijn.
 • U mag pas afkoppelen na het bezoek van de duurzaamheidsadviseur én als uw aanvraag is goedgekeurd.
 • De werkzaamheden moeten binnen 3 maanden na toekenning subsidie gestart zijn en binnen een half jaar voltooid zijn.
 • Als de werkzaamheden klaar zijn, moet u dit binnen 4 weken melden bij de gemeente. Als bewijs stuurt u foto’s van het eindresultaat met nota’s.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

 • Eenvoudig afkoppelen bijvoorbeeld met het doorzagen en/of verleggen van afvoeren, van 40 tot 200 m2: de werkelijke kosten met een maximum van EUR 9,00 per m2.
 • Eenvoudig afkoppelen bijvoorbeeld met het toepassen van infiltratiekratten, herbestrating van 40 tot 200 m2: EUR 9,00 per m2.
 • Meer dan 200 m2 afkoppelen: de helft van de werkelijke kosten met een maximum van EUR 1800,00.
 • De bepaling van het oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd gemeten.
 • Als u recht heeft op de subsidie, wordt het bedrag binnen 4 weken na het realiseren van de voorziening overgemaakt.

Adviesgesprek

In een adviesgesprek bespreken we samen wat bij uw woning mogelijk is. Het bezoek kost niets en is vrijblijvend. Afspraken, afkoppelwijze en hoeveelheden worden vastgelegd en u ontvangt hiervan een verslag. De adviseur bepaalt samen met u de hoogte van de subsidie. Na het adviesgesprek ontvangt u via e-mail een link naar het aanvraagformulier waarmee u de subsidie kunt aanvragen.

Adviesgesprek afkoppelen hemelwater

Regels

Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater private terreinen Peel en Maas