Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater

U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Op veel plekken stroomt regenwater via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in en kan zo wateroverlast veroorzaken. Dat is jammer, want dit is schoon water dat net zo goed de grond in kan lopen en ook goed is tegen verdroging van de grond.

Afkoppelen betekent dat de afvoer van het regenwater naar het riool met vuilwater wordt verwijderd. Het regenwater wordt in de tuin opgevangen óf zakt weg in de bodem. 

In de folder Regenwater in de tuin (PDF, 768.5 kB) en op de website www.waterklaar.nl vindt u voorbeelden van afkoppelmogelijkheden.

Adviesgesprek

In een adviesgesprek bespreken we samen wat bij uw woning mogelijk is. Het bezoek kost niets en is vrijblijvend. Afspraken, afkoppelwijze en hoeveelheden worden vastgelegd en u ontvangt hiervan een verslag. De adviseur bepaalt samen met u de hoogte van de subsidie. Na het adviesgesprek ontvangt u via e-mail een link naar het aanvraagformulier waarmee u de subsidie kunt aanvragen.

Adviesgesprek afkoppelen hemelwater

Voorwaarden subsidie

  • U woont binnen de bebouwde kom.
  • U bent eigenaar van het perceel. Heeft u een huurhuis? Overleg eerst met uw verhuurder of u mag afkoppelen. Deelt u uw regenpijp met de buren? U kunt ook samen met de buren een aanvraag indienen. Bij nieuwbouw is afkoppelen wettelijk verplicht, u kunt dan geen subsidie krijgen.
  • Voor dit verharde oppervlak is niet eerder subsidie aangevraagd en/of verleend.
  • De af te koppelen oppervlakten zijn aangesloten op het vuilwaterriool.
  • De af te koppelen oppervlakten zijn in totaal minimaal 40 m2.
  • U mag pas afkoppelen na het bezoek van de duurzaamheidsadviseur én als uw aanvraag is goedgekeurd.
  • De werkzaamheden moeten binnen 3 maanden na toekenning subsidie gestart zijn en binnen een half jaar voltooid zijn.
  • Als de werkzaamheden klaar zijn, moet u dit binnen 4 weken melden bij de gemeente. Als bewijs stuurt u foto’s van het eindresultaat met nota’s.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

U krijgt subsidie als u het hemelwater afkoppelt van het vuil waterriool.

  • Uitgebreide maatregelen zoals het plaatsen van infiltratiekratten en herbestrating ontvangt u 9 euro per m2.
  • Het maximale subsidiebedrag is 5.000 euro per woning.

Regels