Definitief ontwerp

Het voorlopig ontwerp dat getoond is tijdens het inloopmoment is verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Aanwonenden zijn via een brief op de hoogte gesteld.