Afkoppelproject Achter de Hoven Maasbree

Locatie: Maasbree
Periode: woensdag 1 november 2023 t/m maandag 30 november 2026

In de wijk Achter de Hoven in Maasbree vervangen we in 22 straten het vuilwaterriool en leggen we een apart hemelwaterriool aan. 

Het hemelwater dat op de straten en trottoirs valt komt in het hemelwaterriool terecht en zakt langzaam in de bodem. Dit noemen we infiltreren en dit gaat droogte tegen en voorkomt overlast aan de riolering. Voor het vervangen van de riolering moeten de straten opgebroken worden. Dit biedt de mogelijkheid om ook te kijken naar de inrichting van de wijk.

Bekijk ook het YouTube filmpje over het project Achter de Hoven.

Werkzaamheden

We richten 22 straten opnieuw in. De werkzaamheden die we uitvoeren zijn:

 • Vervangen van het vuilwaterriool en huisaansluitingen
 • We leggen een hemelwaterriool aan. Het hemelwater wordt hiermee gescheiden van het vuilwaterriool.
 • Alle verhardingen zoals wegen en trottoirs worden vernieuwd.
 • Groen blijft gehandhaafd en we richten een aantal groenvoorzieningen opnieuw in.

Ontwerpproces

Het ontwerpen voor de wijk Achter de Hoven doen we samen met Adviesbureau Kragten. Ook vinden we het belangrijk wat wensen en behoeften zijn van bewoners. Aan het begin van het ontwerpproces hebben bewoners een online vragenlijst ingevuld. Met vragen over de wensen en behoeften met betrekking tot de herinrichting.

Daarnaast hebben we een bewonersbijeenkomst georganiseerd waarbij wensen en vragen van bewoners besproken zijn. Ook zijn er 3 bijeenkomsten geweest met de klankbordgroep waar samen ontwerpkeuzes gemaakt zijn. Het definitief ontwerp is inmiddels klaar.

Groeninrichting

Tijdens het ontwerpproces hebben bewoners meegedacht over de inrichting van een aantal specifieke (ontmoetings-)plekken en groenstroken in de wijk. Het gaat hierbij om de groenvoorziening bij de Vlodropstraat – van Eijckstraat, Groenstrook van Hatertstraat en de speeltuin en groenvoorziening in de Rutgerstraat. In het eerstvolgende plantseizoen, na afronding van het project, wordt de groeninrichting gerealiseerd.

Start uitvoering

Aannemer BLM Wegenbouw voert de werkzaamheden uit. De voorbereidende werkzaamheden starten in november 2023. Zoals de aanleg van een tijdelijke opslaglocatie en een regenwaterbuffer in het perceel ten Westen van de Herikstraat waarin het schone regenwater kan infiltreren. De werkzaamheden in de wijk starten in januari 2024. In totaal duren de werkzaamheden 2,5 tot 3 jaar.
De werkzaamheden delen we op in 13 verschillende fases zodat de overlast voor bewoners beperkt blijft. Onderstaand ziet u de fasering van het project. De nummers geven de volgorde van de planning aan.
We starten bij nummer 1 en eindigen met fase 13.

 • Fase 1: Herikstraat en Distelstraat
 • Fase 2: Kamillestraat
 • Fase 3: Plettenbergstraat en Rutgerstraat
 • Fase 4: Rutgerstraat en Plettenbergstraat
 • Fase 5: Van der Marckstraat en Van Lommstraat
 • Fase 6: Van Haterstraat, Stijnstraat en Arnoudstraat
 • Fase 7: Stijnstraat, Van Vegcheltstraat en Arnoudstraat
 • Fase 8: Van Lommstraat en Carselispad
 • Fase 9: Vlodropstraat, Sibertpad, Weymarstraat en Arnoudstraat
 • Fase 10: Van Eyckstraat, Pallandtplein, Donckstraat en van der Marckstraat
 • Fase 11: Van Eyckstraat, Douverenstraat en Arnoudstraat
 • Fase 12: Rutgerstraat en Achter de Hoven
 • Fase 13: Achter de Hoven en Op de Raam

Wat u zelf kunt doen

U kunt zelf ook een duurzame bijdrage leveren door uw eigen woning af te koppelen van het vuilwaterrioolsysteem. Zo voorkomen we bij hevige regenbuien wateroverlast, gaan we droogte en hittestress tegen. Tijdens de informatiebijeenkomst informeren we inwoners over de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op de pagina Afkoppelen hemelwater.

Elektrisch laden tijdens de werkzaamheden

Tijdens werkzaamheden parkeert u uw auto buiten het werkvak. U kunt dan parkeren in een andere straat of parkeerplek.
Maak gebruik van een elektrisch laadpunt in de openbare ruimte als u een elektrische auto heeft. We treffen geen extra voorzieningen voor uw woning om elektrisch te laden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Laadpalen.

Vragen en contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan gerust contact op met Christian Reuls, omgevingsmanager BLM stuur een e-mail naar achterdehoven@blmwegenbouw.nl of bel via 06 8398 3728.


Naar overzicht wegwerkzaamheden