Afkoppelproject Achter de Hoven Maasbree

Locatie: Maasbree

In de wijk Achter de Hoven in Maasbree gaan we in 22 straten de riolering vervangen. Er komt een gescheiden rioolstelsel. Het regenwater dat op de straten en trottoirs valt, wordt hiermee afgekoppeld van de riolering en kan langzaam de bodem in zakken. Dit noemen we infiltreren.

Voor het vervangen van de riolering moeten de straten opgebroken worden. Dit biedt de mogelijkheid om ook te kijken naar de inrichting van de wijk: hoe willen we dat de wijk eruit komt te zien?

De bewoners kennen de wijk natuurlijk het beste. Daarom horen we graag hoe zij hier naar kijken. De bewoners van de wijk hebben een brief ontvangen met een uitnodiging om een online enquête in te vullen.

Resultaten enquête Achter de Hoven

Planning

Er is nog geen startdatum bekend.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in de volgende straten: 

 • Achter de Hoven
 • Weymarstraat
 • Plettenbergstraat
 • Herikstraat
 • Rutgerstraat
 • Kamillestraat
 • Distelstraat
 • Pallandtplein
 • Bernsauwstraat
 • van der Marckstraat
 • Op de Raam
 • Donckstraat
 • Douverenstraat
 • van Eyckstraat
 • Sibertpad
 • Vlodropstraat
 • van Lommstraat
 • Carselispad
 • Stijnstraat
 • Van Vegcheltstraat
 • van Hatertstraat
 • Arnoudstraat

Randvoorwaarden

Achter de Hoven en omgeving is een mooie groene wijk die al redelijk klimaat adaptief is ingericht. De randvoorwaarde is dat het groen in de wijk gehandhaafd blijft. Daar waar mogelijk kan zelfs extra groen worden aangeplant. Samen gaan we voor een klimaat adaptieve wijk en een duurzame leefomgeving.

Bekijk ook het YouTube filmpje over het project Achter de Hoven.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op met projectleider Paul Wijers of projectondersteuner Anneke Lintjens via 077 306 6666. Of stuur een e-mail naar Project Achter De Hoven.  

Afkoppelproject Achter de Hoven Maasbree op een kaart getoond.

Terug naar overzicht wegwerkzaamheden