Afkoppelproject Achter de Hoven Maasbree

Locatie: Maasbree

In de wijk Achter de Hoven in Maasbree zijn we gestart met de voorbereiding om in 22 straten de riolering vervangen. Er komt een gescheiden rioolstelsel. Het regenwater dat op de straten en trottoirs valt, wordt hiermee afgekoppeld van de riolering en kan langzaam de bodem in zakken. Dit noemen we infiltreren.

Voor het vervangen van de riolering moeten de straten opgebroken worden. Dit biedt de mogelijkheid om ook te kijken naar de inrichting van de wijk: hoe willen we dat de wijk eruit komt te zien?

Planning

We verwachten dat de uitvoering in 2023 start. Het totale project zal 2 tot 3 jaar duren en wordt gefaseerd uitgevoerd.

Randvoorwaarden

Achter de Hoven en omgeving is een mooie groene wijk die al redelijk klimaat adaptief is ingericht. De randvoorwaarde is dat het groen in de wijk gehandhaafd blijft. Daar waar mogelijk kan zelfs extra groen worden aangeplant. Samen gaan we voor een klimaat adaptieve wijk en een duurzame leefomgeving.

Bekijk ook het YouTube filmpje over het project Achter de Hoven.

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Paul Wijers of projectondersteuner Anneke Lintjens via 077 306 6666. Of stuur een e-mail naar projectachterdehoven@peelenmaas.nl.

Het projectgebied

De werkzaamheden zijn in de volgende straten:

 • Achter de Hoven
 • Arnoudstraat
 • Bernsauwstraat
 • Carselispad
 • Distelstraat
 • Donckstraat
 • Douverenstraat
 • Herikstraat
 • Kamillestraat
 • Op de Raam
 • Pallandtplein
 • Plettenbergstraat
 • Rutgerstraat
 • Sibertpad
 • Stijnstraat
 • Van der Marckstraat
 • Van Eyckstraat
 • Van Hatertstraat
 • Van Lommstraat
 • Van Vegcheltstraat
 • Vlodropstraat
 • Weymarstraat

Resultaten vragenlijst

De bewoners kennen de wijk natuurlijk het beste. Daarom hebben wij een online vragenlijst gemaakt. De bewoners van de wijk hebben bij de start van het project een brief ontvangen met een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. De resultaten zijn inmiddels bekend. Met deze resultaten en in samenwerking met de klankbordgroep (bewoners uit de wijk) en adviesbureau Kragten zijn we het ontwerpproces gestart.

Resultaten vragenlijst Achter de Hoven

Klankbordgroep

Via de vragenlijst heeft u zich aan kunnen melden om deel te nemen aan de klankbordgroep. Een aantal bewoners hebben zich aangemeld en zo de wijk vertegenwoordigd tijdens de klankbordsessies.

Klankbordsessies

De resultaten van de vragenlijst zijn meegenomen voor het maken van een eerste schetsontwerp. Dit  schetsontwerp is in samenwerking met de klankbordgroep uiteindelijk vertaald in het definitieve ontwerp. Dit definitief ontwerp presenteren wij aan alle aanwonenden op 25 mei 2022 tijdens een bijeenkomst in de wijk. 

Groeninrichting 

Op woensdag 25 mei 2022 van 15.00 uur tot 19.00 uur organiseren we een bijeenkomst op de groenstrook bij het Carselispad. Alle bewoners van Achter de Hoven hebben hiervoor een uitnodigingsbrief ontvangen.

Denk met ons mee over het groen in de wijk

Denk tijdens de bijeenkomst samen met ons mee over de inrichting van een aantal specifieke (ontmoetings-)plekken en groenstroken in de wijk. Het gaat hierbij om het speelveld aan de Rutgerstraat, de groenstrook bij de Vlodropstraat en de groenstrook in de van Hatertstraat. Uw ideeën nemen we mee voor het maken van het definitieve ontwerp van de wijk.

Kunt u op woensdag 25 mei 2022 niet aanwezig zijn? Maar heeft u wel een vraag of idee? Stuur dan een e-mail naar projectachterdehoven@peelenmaas.nl.

Afkoppelproject Achter de Hoven Maasbree op een kaart getoond.

Terug naar overzicht wegwerkzaamheden