Onderhoudswerkzaamheden Ninnesweg en Nobisstraat Panningen

Locatie: Ninnesweg en Nobisstraat in Panningen

In de straten Ninnesweg en Nobisstraat gaan we onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De rijbaan en de voetpaden zijn aan vervanging toe. Ook de groene bermen hebben een opknapbeurt nodig.

Werkzaamheden

Voordat we starten met de voorbereidingen, organiseren we een inloopmoment om in gesprek te gaan met aanwonenden en belanghebbenden. Dit doen we om verbeterpunten op te halen.

Ook onderzoeken we de verkeerservaringen via een vragenlijst. De uitkomsten van de vragenlijst en de nemen we mee in de uitwerking van een ontwerp. Zodra het eerste ontwerp klaar is, informeren we hierover via deze projectpagina en aan aanwonenden.

Voor het onderzoek, de voorbereidingen en uitwerking van het ontwerp werken we samen met adviesbureau Jens. Ook is er uit de aanmeldingen tijdens het inloopmoment een klankbordgroep gevormd. Deze klankbordgroep bestaat uit aanwonenden en belanghebbenden. Tijdens het ontwerpproces stemmen we verschillende onderwerpen met hen af.

Planning

De planning kan altijd in tijd wijzigen, bijvoorbeeld als er meer tijd nodig is om tot een goed ontwerp te komen.

 • Vragenlijst verkeerservaring

  Resultaten van de vragenlijst.

  Bekijk deze fase Vragenlijst verkeerservaring
 • Inloopmoment 6 februari 2023

  We gaan in gesprek met aanwonenden over de ervaren verkeerssituaties
  en onderhoudswerkzaamheden. Ook kunnen aanwonenden en belanghebbenden zich aanmelden voor de klankbordgroep. De klankbordgroep denkt mee tijdens de voorbereiding en uitwerking van het ontwerp.

 • Klankbordgroep 1e bijeenkomst 22 maart 2023

  De klankbordgroep bestaat uit een aantal bewoners van het projectgebied. De klankbordgroep denkt mee tijdens de voorbereiding en uitwerking van het ontwerp.

  Bekijk deze fase Klankbordgroep 1e bijeenkomst 22 maart 2023
 • Klankbordgroep 2e bijeenkomst 23 mei 2023

 • Uitwerking voorlopig ontwerp

  Samen met Adviesbureau Jens werken we het eerste ontwerp uit. We nemen hierin de uitkomsten van de vragenlijst, de gesprekken met aanwonenden en klankbordgroep mee.

 • Uitwerken definitief ontwerp

  De opmerkingen en aanpassingen op het eerste ontwerp nemen we mee in de uitwerking van een definitief ontwerp. Zodra het ontwerp definitief is delen we dit met de klankbordgroep, aanwonenden en belanghebbenden tijdens een inloopmoment of via de website.

 • Klankbordgroep 3e bijeenkomst 28 november 2023

  Tijdens deze bijeenkomst bespreken we het laatste ontwerp en openstaande punten.

 • Inloopmoment woensdag 13 december 2023

  Tijdens dit moment presenteren we het definitief ontwerp en is er ruimte om vragen te stellen.

 • Definitief ontwerp december 2023

  Bekijk de definitieve ontwerpen die gepresenteerd zijn tijdens het inloopmoment.

  Bekijk deze fase Definitief ontwerp december 2023
 • Technische uitwerking

  In deze periode werken we het definitief ontwerp uit naar een technisch ontwerp en een bestek. Dit is een technische vertaling van het ontwerp naar uitvoeringsniveau. We doen verschillende onderzoeken. Ook moet er nog besluitvorming zijn en vergunningen worden aangevraagd. In deze periode ziet u wellicht minder gebeuren, maar zijn we volop bezig.

  Bekijk deze fase Technische uitwerking
 • Aanbesteden

  In deze periode ziet u wellicht minder gebeuren, maar zijn we volop bezig. Er gebeurt veel op de achtergrond. We zetten het project in de markt. Uiteindelijk krijgt een aannemer de opdracht om het project uit te voeren. Zodra de aannemer bekend is informeren we hierover.

  Bekijk deze fase Aanbesteden
 • Start uitvoering

  We starten de werkzaamheden en informeren aanwonenden en belanghebbenden over de verwachte planning via bewonersbrieven en de projectpagina op de website.

Elektrisch laden tijdens de werkzaamheden

Tijdens werkzaamheden parkeert u uw auto buiten het werkvak. U kunt dan parkeren in een andere straat of parkeerplek.
Maak gebruik van een elektrisch laadpunt in de openbare ruimte als u een elektrische auto heeft. We treffen geen extra voorzieningen voor uw woning om elektrisch te laden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Laadpalen.

Vragen en contact

Neem voor vragen gerust contact op met omgevingsmanager Veerle van der Aar (Adviesbureau Jens via veerle.vanderaar@jens-ct.nl of bellen naar 06 2087 6820. U kunt ook contact opnemen met projectleider Ruud Janssen via 077 306 66 66 of stuur een e-mail naar projectopenbareruimte@peelenmaas.nl.

Ninnesweg binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en Nobisstraat.
Ninnesweg binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en Nobisstraat.