Werkzaamheden Peelstraat en Kampweg Beringe

We hebben een onderhoud- en wateropgave. Daarom richten we bovengronds de straten opnieuw in. Ondergronds leggen we een hemelwaterriool aan zodat het hemelwater niet meer in het vuilwaterriool terecht komt.

Werkzaamheden

Werkzaamheden die we uit gaan voeren zijn:

 • Het asfalt vervangen door klinkers.
 • De parkeerplaatsen vernieuwen met klinkers en/of tegels.
 • Trottoirs vernieuwen met nieuwe tegels.
 • Aanleggen van een hemelwaterriool. Het hemelwater komt dan niet meer in het vuilwaterriool terecht.
 • Huisaansluitingen van het vuilwaterriool vervangen. Dit doen we vanaf de erfgrens tot het hoofdriool.

Door een hemelwaterriool aan te leggen gaat het (schoon) hemelwater niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het hemelwater infiltreert via de rioolbuis in de grond of gaat naar de bermen of wadi (bij de voetbalvelden). Dit beperkt verdroging van de grond.

Planning

De planning kan altijd in tijd wijzigen, bijvoorbeeld als er meer tijd nodig is om tot een goed ontwerp te komen.

 • Eerste ontwerp: inloopmoment

  De voorbereidingen zijn gestart. Er is een inloopmoment op dinsdag 21 maart 2023 tussen 19.00 uur en 21.00 uur in de Wieksjlaag Beringe. Tijdens dit inloopmoment laten we het eerste ontwerp zien en gaan we met bewoners en geïnteresseerden in gesprek.

 • Definitief ontwerp

  Tijdens het inloopmoment zijn er opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Hierna hebben we het ontwerp definitief gemaakt. Aanwonenden stellen we via een brief op de hoogte.

  Bekijk deze fase Definitief ontwerp
 • Technische uitwerking

  We gaan aan de slag met de technische uitwerking. In deze periode doen we verschillende onderzoeken zoals bodem, archeologisch en explosieven. Daarnaast maken we het ontwerp gereed voor de uitvoering.

 • Aanbesteden

  In deze periode ziet u wellicht minder gebeuren, maar zijn we volop bezig. Er gebeurt veel op de achtergrond. We zetten het project in de markt. Uiteindelijk krijgt een aannemer de opdracht om het project uit te voeren. Zodra de aannemer bekend is informeren we hierover.

  Bekijk deze fase Aanbesteden
 • Start uitvoering

  We starten met de werkzaamheden op 3 juni 2024. Aanwonenden en betrokkenen worden via een brief van de aannemer geïnformeerd over de planning en praktische informatie.

  Bekijk deze fase Start uitvoering

Wat u zelf kunt doen

U kunt uw dak afkoppelen van het vuilwaterriool. Kijk voor meer informatie op de pagina Afkoppelen hemelwater.

Elektrisch laden tijdens de werkzaamheden

Tijdens werkzaamheden parkeert u uw auto buiten het werkvak. U kunt dan parkeren in een andere straat of parkeerplek.
Maak gebruik van een elektrisch laadpunt in de openbare ruimte als u een elektrische auto heeft. We treffen geen extra voorzieningen voor uw woning om elektrisch te laden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Laadpalen.

Vragen

Neem dan contact op met de toezichthouder van de gemeente Peel en Maas Tom Hinskens 06 2673 7781 of stuur een e-mail naar tom@consulinfra.nl.

Peelstraat en gedeelte Kampweg.
Peelstraat en gedeelte Kampweg.