Werkzaamheden Peelstraat en Kampweg Beringe

We hebben een onderhoud- en wateropgave. Daarom richten we bovengronds de straten opnieuw in. Ondergronds leggen we een hemelwaterriool aan zodat het hemelwater niet meer in het vuilwaterriool terecht komt.

Werkzaamheden

Werkzaamheden die we uit gaan voeren zijn:

 • Het asfalt vervangen door klinkers.
 • De parkeerplaatsen vernieuwen met klinkers en/of tegels.
 • Trottoirs vernieuwen met nieuwe tegels.
 • Aanleggen van een hemelwaterriool. Het hemelwater komt dan niet meer in het vuilwaterriool terecht.
 • Huisaansluitingen van het vuilwaterriool vervangen. Dit doen we vanaf de erfgrens tot het hoofdriool.

Door een hemelwaterriool aan te leggen gaat het (schoon) hemelwater niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het hemelwater infiltreert via de rioolbuis in de grond of gaat naar de bermen of wadi (bij de voetbalvelden). Dit beperkt verdroging van de grond.

Planning

De planning kan altijd in tijd wijzigen, bijvoorbeeld als er meer tijd nodig is om tot een goed ontwerp te komen.

 • Eerste ontwerp: inloopmoment

  De voorbereidingen zijn gestart. Er is een inloopmoment op dinsdag 21 maart 2023 tussen 19.00 uur en 21.00 uur in de Wieksjlaag Beringe. Tijdens dit inloopmoment laten we het eerste ontwerp zien en gaan we met bewoners en geïnteresseerden in gesprek.

 • Definitief ontwerp

  De opmerkingen en aanpassingen op het eerste ontwerp nemen we mee in de uitwerking van een definitief ontwerp. Zodra het ontwerp definitief is delen we dit met aanwonenden en belanghebbenden tijdens een inloopmoment of via de website.

 • Technische uitwerking

  We gaan aan de slag met de technische uitwerking. In deze periode doen we verschillende onderzoeken zoals bodem, archeologisch en explosieven. Daarnaast maken we het ontwerp gereed voor de uitvoering.

 • Aanbesteden

  In deze periode ziet u wellicht minder gebeuren, maar zijn we volop bezig. Er gebeurt veel op de achtergrond. We zetten het project in de markt. Uiteindelijk krijgt een aannemer de opdracht om het project uit te voeren. Zodra de aannemer bekend is informeren we hierover.

  Bekijk deze fase Aanbesteden
 • Start uitvoering

  We starten de werkzaamheden en informeren aanwonenden en belanghebbenden over de verwachte planning via bewonersbrieven en de projectpagina op de website.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt uw dak afkoppelen van het vuilwaterriool. Kijk voor meer informatie op de pagina Afkoppelen hemelwater.

Vragen?

Neem dan contact op met projectleider Patrick Moors via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar projectopenbareruimte@peelenmaas.nl.