Werkzaamheden Peelstraat en Kampweg Beringe

We hebben een onderhoud- en wateropgave. Daarom richten we bovengronds de straten opnieuw in. Ondergronds leggen we een hemelwaterriool aan zodat het hemelwater niet meer in het vuilwaterriool terecht komt.

Werkzaamheden

Werkzaamheden die we uit gaan voeren zijn:

 • Het asfalt vervangen door klinkers.
 • De parkeerplaatsen vernieuwen met klinkers en/of tegels.
 • Trottoirs vernieuwen met nieuwe tegels.
 • Aanleggen van een hemelwaterriool. Het hemelwater komt dan niet meer in het vuilwaterriool terecht.
 • Huisaansluitingen van het vuilwaterriool vervangen. Dit doen we vanaf de erfgrens tot het hoofdriool.

Door een hemelwaterriool aan te leggen gaat het (schoon) hemelwater niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het hemelwater infiltreert via de rioolbuis in de grond of gaat naar de bermen of wadi (bij de voetbalvelden). Dit beperkt verdroging van de grond.

Planning

De planning kan altijd in tijd wijzigen, bijvoorbeeld als er meer tijd nodig is om tot een goed ontwerp te komen.

 • Eerste ontwerp: inloopmoment

  De voorbereidingen zijn gestart. Er is een inloopmoment op dinsdag 21 maart 2023 tussen 19.00 uur en 21.00 uur in de Wieksjlaag Beringe. Tijdens dit inloopmoment laten we het eerste ontwerp zien en gaan we met bewoners en geïnteresseerden in gesprek.

 • Definitief ontwerp

  Tijdens het inloopmoment zijn er opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Hierna hebben we het ontwerp definitief gemaakt. Aanwonenden stellen we via een brief op de hoogte.

  Bekijk deze fase Definitief ontwerp
 • Technische uitwerking

  We gaan aan de slag met de technische uitwerking. In deze periode doen we verschillende onderzoeken zoals bodem, archeologisch en explosieven. Daarnaast maken we het ontwerp gereed voor de uitvoering.

 • Aanbesteden

  In deze periode ziet u wellicht minder gebeuren, maar zijn we volop bezig. Er gebeurt veel op de achtergrond. We zetten het project in de markt. Uiteindelijk krijgt een aannemer de opdracht om het project uit te voeren. Zodra de aannemer bekend is informeren we hierover.

  Bekijk deze fase Aanbesteden
 • Start uitvoering

  De start van de werkzaamheden zijn verplaats naar april 2024. Reden hiervoor is dat er in de tussentijd nog grondonderzoeken zijn en vergunningen die nodig zijn met betrekking tot het verwijderen van, eventuele, vervuilde grond. Ook wachten we tot dat de Meijelseweg – Heldensedijk weer open is gesteld, naar verwachting is dit in maart 2024.

  Bekijk deze fase Start uitvoering

Wat u zelf kunt doen

U kunt uw dak afkoppelen van het vuilwaterriool. Kijk voor meer informatie op de pagina Afkoppelen hemelwater.

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Patrick Moors via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar projectopenbareruimte@peelenmaas.nl.