Onderhoudswerkzaamheden Helenaveenseweg, Marisstraat, Ontginningsweg en Roomweg in Grashoek

Locatie: Grashoek
Periode: maandag 4 september 2023 t/m dinsdag 30 april 2024

In deze straten hebben we opgaves aan de riolering maar ook aan de bestrating en aan de weg.

Werkzaamheden Helenaveenseweg

 • De weg en trottoirs worden vernieuwd. Het asfalt vervangen we door klinkers. Dit doen we omdat het een 30-km snelheid zone is.
 • We maken wegversmallingen om de snelheid in de straat te remmen.
 • Onder de grond, tussen huisnummer 11 en het voetbalveld, vervangen we het vuilwaterriool inclusief de huisaansluitingen en hiernaast leggen we een hemelwaterriool aan.

Werkzaamheden Ontginningsweg, Marisstraat en een deel van de Roomweg (binnen bebouwde kom)

 • De weg en trottoirs worden vernieuwd. Het asfalt vervangen we door klinkers. Dit doen we omdat het een 30-km snelheid zone is.
 • Het trottoir in de Ontginningsweg trekken we door tot aan het gebouw van de Schutterij en Jong Nederland.
 • Bij het gebouw van de Schutterij en Jong Nederland komen een paar extra parkeerplaatsen.
 • Onder de grond leggen we naast het vuilwaterriool een extra hemelwaterriool aan. Ook vervangen we de huisaansluitingen die op het vuilwaterriool zijn aangesloten.

Planning

De planning kan altijd in tijd wijzigen, bijvoorbeeld als er meer tijd nodig is om tot een goed ontwerp te komen.

 • Eerste ontwerp: inloopmoment

  De voorbereidingen zijn gestart. Tijdens dit inloopmoment presenteren we het eerste ontwerp en gaan we met bewoners en geïnteresseerden in gesprek.

 • Definitief ontwerp: inloopmomenten

  De opmerkingen en aanpassingen op het eerste ontwerp nemen we mee in de uitwerking van een definitief ontwerp. Tijdens een inloopmoment op woensdag 14 en donderdag 15 december hebben we he definitief ontwerp gepresenteerd aan aanwonenden.

 • Technische uitwerking

  We gaan aan de slag met de technische uitwerking. In deze periode doen we verschillende onderzoeken zoals bodem, archeologisch en explosieven. Daarnaast maken we het ontwerp gereed voor de uitvoering.

 • Aanbesteden

  In deze periode ziet u wellicht minder gebeuren, maar zijn we volop bezig. Er gebeurt veel op de achtergrond. We zetten het project in de markt. Uiteindelijk krijgt een aannemer de opdracht om het project uit te voeren. Zodra de aannemer bekend is informeren we hierover.

 • Start uitvoering

  We starten de werkzaamheden en informeren aanwonenden en belanghebbenden over de verwachte planning via bewonersbrieven en de website.

  Bekijk deze fase Start uitvoering

Elektrisch laden tijdens de werkzaamheden

Tijdens werkzaamheden parkeert u uw auto buiten het werkvak. U kunt dan parkeren in een andere straat of parkeerplek.
Maak gebruik van een elektrisch laadpunt in de openbare ruimte als u een elektrische auto heeft. We treffen geen extra voorzieningen voor uw woning om elektrisch te laden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Laadpalen.

Vragen en contact

Voor vragen neem contact op met projectleider Theo Jansen via 06 5179 7558. Of stuur een e-mail naar theo.jansen@peelenmaas.nl.

Helenaveenseweg, Ontginningsweg, Marisstraat en een gedeelte van de Roomweg binnen de bebouwde kom.
Helenaveenseweg, Ontginningsweg, Marisstraat en een gedeelte van de Roomweg binnen de bebouwde kom.