Woonrijp maken Meester Cruijsberghof Grashoek

Locatie: Meester Cruijsberghof Grashoek
Periode: donderdag 30 mei 2024 t/m dinsdag 30 juli 2024

De woningen zijn gereed. We gaan nu aan de slag met het woonrijp maken van de openbare ruimte. Denk hierbij aan het aanleggen van de rijbaan, trottoirs, parkeerplekken en het maken van groenvakken. Hierna zorgt de gemeente voor het aanplanten van het groen.

Planning

De werkzaamheden starten in mei of juni 2024. Naar verwachting duren de werkzaamheden 6 tot 8 weken. Aanwonenden en betrokkenen worden via een brief van de aannemer geïnformeerd over de planning en praktische informatie.

Het ontwerp

Elektrisch laden tijdens de werkzaamheden

Tijdens werkzaamheden parkeert u uw auto buiten het werkvak. U kunt dan parkeren in een andere straat of parkeerplek.
Maak gebruik van een elektrisch laadpunt in de openbare ruimte als u een elektrische auto heeft. We treffen geen extra voorzieningen voor uw woning om elektrisch te laden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Laadpalen.

Vragen

Voor vragen neem contact op met de Toezichthouder van de gemeente Peel en Maas Theo Jansen via 06 5179 7558. Of stuur een e-mail naar theo.jansen@peelenmaas.nl.

Meester Cruijsberghof
Meester Cruijsberghof

Naar overzicht wegwerkzaamheden