Herinrichting Kurversweg Parkeerterrein sporthal de Körref Meijel

We hebben een onderhoud opgave aan het parkeerterrein en een water- en riolering opgave.

Werkzaamheden

 • Het parkeerterrein voor de sporthal wordt groter gemaakt en opnieuw ingericht.
 • Onder de grond komt er een hemelwaterriool te liggen.  Het hemelwater voeren we via dit hemelwaterriool af naar de berging (wadi) die achter de sporthal is gerealiseerd.
 • Het gebied tussen de ingang van de sporthal en de nieuwe beachvolley-velden, en de toegang naar de waterberging wordt ook opnieuw ingericht.

Planning

De planning kan altijd in tijd wijzigen, bijvoorbeeld als er meer tijd nodig is om tot een goed ontwerp te komen.

 • Eerste ontwerp: klankbordgroep

  Het eerste ontwerp is besproken met de klankbordgroep op dinsdag 21 juni 2022. De klankbordgroep bestaat uit een aantal bewoners en belanghebbenden die zich hebben aangemeld om mee te praten over het ontwerp.

 • Definitief ontwerp

  De opmerkingen en aanpassingen zijn uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Dit ontwerp is op dinsdag 11 april 2023 besproken met de klankbordgroep.

 • Technische uitwerking

  We gaan aan de slag met de technische uitwerking. In deze periode doen we verschillende onderzoeken zoals bodem, archeologisch en explosieven. Daarnaast maken we het ontwerp gereed voor de uitvoering.

 • Aanbesteden

  In deze periode ziet u wellicht minder gebeuren, maar zijn we volop bezig. Er gebeurt veel op de achtergrond. We zetten het project in de markt. Uiteindelijk krijgt een aannemer de opdracht om het project uit te voeren. Zodra de aannemer bekend is informeren we hierover.

  Bekijk deze fase Aanbesteden
 • Start uitvoering

  Met belanghebbenden zoeken we naar een gewenste periode van uitvoering. De werkzaamheden starten op maandag 29 april 2024 en duren tot medio juli 2024.

  Bekijk deze fase Start uitvoering

Wat kunt u zelf doen?

U kunt uw dak afkoppelen van het vuilwaterriool. Kijk voor meer informatie op de pagina Afkoppelen hemelwater.

Vragen en contact

Neem contact op met projectleider Martin Kessels via 077 306 6666. Of stuur een e-mail naar martin.kessels@peelenmaas.nl.

Herinrichting Kurversweg Parkeerterrein sporthal de Körref Meijel op een kaart getoond.