Werkzaamheden Muldersweg, Rector Thomassenstraat en van Acchgelstraat Egchel

Locatie: Egchel
Periode: maandag 28 augustus 2023 t/m vrijdag 21 juni 2024

Werkzaamheden

Onder de grond gaan we een nieuw hemelwaterriool aanleggen. Het vuilwaterriool dat er op dit moment ligt gaan we niet vernieuwen, dit is namelijk nog in een goede staat. Wel worden de huisaansluitingen vernieuwd. Boven de grond richten we de straten opnieuw in. De nieuwe inrichting hebben we samen met bewoners (ambassadeurs uit de straat) bepaald.

Planning

Er is nog geen definitieve startdatum bekend.

Ontwerp

Op donderdag 21 oktober 2021 zijn ideeën, behoeften en wensen van bewoners opgehaald tijdens een inloopmoment waar aanwonenden voor waren uitgenodigd. Na het inloopmoment is het ontwerp proces gestart. Tijdens de inloopavond konden bewoners zich aanmelden als ambassadeur. Samen met de ambassadeurs is een definitief ontwerp ontstaan.

Op dinsdag 11 oktober 2022 is het definitief ontwerp aan bewoners gepresenteerd. Aanwonenden waren per brief uitgenodigd.

​​

Afbeelding: Ontwerp nieuwe inrichting van de straten Muldersweg, Rector Thomassenstraat en van Acchgelstraat in Egchel.

Definitief ontwerp Muldersweg en omgeving in Egchel

Enkele wijzigingen kunnen nog worden doorgevoerd naar aanleiding van de ontvangen reacties op dit ontwerp. Zodra hierover meer bekend is informeren we hierover op deze pagina. 

Groenplan met soorten

Tijdens het inloopoment op 11 oktober 2022 hebben bewoners zich aan kunnen melden om mee te denken over boom- en plantensoorten. Zodra het resultaat bekend is welke groensoorten er komen informeren we hierover op deze webpagina.

Muldersweg, Rectorthomassenstraat, van Acchgelstraat.  Het gedeelte Gielenhofweg is gereed.
Muldersweg, Rectorthomassenstraat, van Acchgelstraat. Het gedeelte Gielenhofweg is gereed.

Naar overzicht wegwerkzaamheden