Verbindingsweg Napoleonsbaan Zuid naar woonwijk Kuukven

Locatie: Baarlo

Er wordt een nieuwe weg aangelegd vanuit Napoleonsbaan Zuid naar de woonwijk Kuukven. De aanleg sluit aan bij het werk van de Provincie Limburg. Met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg lossen we een paar knelpunten op.

  • Er komt een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Voort.
  • Bewoners van Kuukven kunnen vanuit de Bong en vanuit de Napoleonsbaan Zuid de wijk bereiken en verlaten.
  • Bezoekers van de Chateau de Raay en Jong Nederland kunnen ook vanuit twee richtingen hun locatie bereiken of verlaten.
  • De verkeersdrukte in de wijk én in de Bong neemt af en de verkeersveiligheid neemt toe.

Het ontwerp is samen met de bewoners van de wijk en het Dorpsoverleg tot stand gekomen.

Planning

De verwachting is dat er in september 2021 gestart wordt met de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u vragen neem dan contact op met projectleider Paul Wijers via 077 306 6666.

Verbindingsweg Napoleonsbaan Zuid naar woonwijk Kuukven op een kaart getoond.

Terug naar overzicht wegwerkzaamheden