Wegwerkzaamheden Schrames Helden

Locatie: Vanaf de Van Hövellstraat tot en met de kruising met de Bongerd in Helden.

De weg wordt ingericht met een 30 km per uur zone.

Werkzaamheden

 • Asfalt vervangen we door klinkers.
 • Er wordt stoep aangelegd en verbonden met elkaar.
 • In het groengebied tussen rijbaan en woonwijk Schrames leggen we voetpaden aan.

Planning

De planning kan altijd in tijd wijzigen, bijvoorbeeld als er meer tijd nodig is om tot een goed ontwerp te komen.

 • 1e ontwerp: inloopmoment

  De voorbereidingen zijn gestart. Tijdens dit inloopmoment laten we het 1e ontwerp zien en gaan we met bewoners en geïnteresseerden in gesprek.

 • Definitief ontwerp: inloopmoment

  De opmerkingen en aanpassingen op het 1e ontwerp nemen we mee in de uitwerking van een definitief ontwerp. Het definitief ontwerp is tijdens dit moment gedeeld met bewoners en geïnteresseerden.

 • Technische uitwerking

  We gaan aan de slag met de technische uitwerking. In deze periode doen we verschillende onderzoeken zoals bodem, archeologisch en explosieven. Daarnaast maken we het ontwerp gereed voor de uitvoering. Waar nodig doen we dit in samenspraak met aanwonenden.

 • Aanbesteden

  In deze periode ziet u wellicht minder gebeuren, maar zijn we volop bezig. Er gebeurt veel op de achtergrond. We zetten het project in de markt. Uiteindelijk krijgt een aannemer de opdracht om het project uit te voeren. Zodra de aannemer bekend is informeren we hierover.

 • Start uitvoering

  De werkzaamheden starten in januari 2024. De aannemer stelt de bewoners op de hoogte over de exacte startdatum, fasering en praktische informatie. 2 weken voor de start van de werkzaamheden plaatsen we vooraankondigingsborden om weggebruikers te informeren.

Vragen

Neem contact op met projectleider Ruud Janssen via 077 306 6666. Of stuur een e-mail naar projectopenbareruimte@peelenmaas.nl.