Herinrichting Baarskampstraat Kessel

Locatie: Baarskampstraat Kessel

Bewoners en gemeente gaan samen aan de slag om de Baarskampstraat in Kessel opnieuw in te richten en daarmee de leefbaarheid te vergroten.

Weginrichting

De aanleiding is de huidige inrichting van de weg. Vanuit de provinciale weg tot de rotonde is 50 km/u toegestaan en vanaf de rotonde tot aan de kruising Dorpstraat-Veersepad geldt een maximum snelheid van 30 km/u. Samen met de klankbordgroep is gekeken hoe de verkeersveiliger ingericht kan worden. Tegelijkertijd hebben we samen gekeken hoe de straat verfraaien en klimaatbestending maken.

Afkoppelen hemelwater

De riolering  wordt een gescheiden systeem. Er wordt in het 30 km/u wegdeel een extra regenwaterriool aangelegd waardoor regenwater in de grond weg zakt. Dit is goed tegen de droogte, beperkt wateroverlast bij hevige regenbuien en het schoon regenwater hoeft niet meer gezuiverd te worden.

Samen met de bewoners bekijken we hoe we de hemelwaterafvoer van de woningen gaan afkoppelen van het vuilwaterriool. De bewoners kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater.

Klankbordgroep

De klankbordgroep heeft samen met de gemeente een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is in juni 2019 gepresenteerd aan de bewoners.

Werkzaamheden en planning

Het ontwerp wordt nu uitgewerkt. Volgens planning wordt er gestart in begin 2020. Het streven is om het werk voor de bouwvakvakantie 2020 klaar te hebben.

Meer informatie

Herinrichting Baarskampstraat Kessel op een kaart getoond.

Terug naar overzicht wegwerkzaamheden