Let op!Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig?
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over een nooddocument.

Herinrichting Baarskampstraat Kessel

Locatie: Baarskampstraat Kessel
Periode: t/m vrijdag 7 augustus 2020

De aanleiding is de huidige inrichting van de weg. Vanuit de provinciale weg tot de rotonde is 50 km/u toegestaan en vanaf de rotonde tot aan de kruising Dorpstraat-Veersepad geldt een maximum snelheid van 30 km/u. Samen met de klankbordgroep is gekeken hoe de verkeersveiliger ingericht kan worden. Tegelijkertijd hebben we samen gekeken hoe de straat verfraaien en klimaatbestending maken.

Werkzaamheden en planning

HWC wegenbouw is gestart met de werkzaamheden aan de Baarskampstraat. Het werk wordt in 6 stappen uitgevoerd om zo min mogelijk overlast te geven.

Uitvoering werkzaamheden bestaan uit 6 stappen:

  • 1e stap: gedeelte Baarskampstraat gelegen tussen Esdoornstraat en de Oeverbergstraat
  • 2e stap: gedeelte Baarskampstraat gelegen tussen Rotonde en de Esdoornstraat
  • 3e stap: gedeelte Baarskampstraat gelegen tussen Oeverbergstraat en het Veersepad
  • 4e stap: gedeelte Baarskampstraat rotonde Beeselseweg / Schijfweg Z
  • 5e stap: gedeelte Baarskampstraat gelegen tussen Roode Eggeweg en de Rotonde
  • 6e stap: gedeelte Baarskampstraat gelegen tussen Rijksweg en Roode Eggeweg

De werkzaamheden zijn 24 juli 2020 klaar (mits de weersomstandigheden goed blijven).

Afkoppelen hemelwater

De riolering  wordt een gescheiden systeem tussen de Rotonde en Oeverbergstraat. Er wordt in het 30 km/u wegdeel een extra regenwaterriool aangelegd waardoor regenwater in de grond weg zakt. Dit is goed tegen de droogte, beperkt wateroverlast bij hevige regenbuien en het schoon regenwater hoeft niet meer gezuiverd te worden.

Samen met de bewoners bekijken we hoe we de hemelwaterafvoer van de woningen gaan afkoppelen van het vuilwaterriool. De bewoners kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater.

Klankbordgroep bewoners

De klankbordgroep heeft samen met de gemeente een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is in juni 2019 gepresenteerd aan de bewoners.

Download het ontwerp (PDF, 139.5 kB) Baarskampstraat in Kessel.

Meer informatie

Herinrichting Baarskampstraat Kessel op een kaart getoond.

Terug naar overzicht wegwerkzaamheden