Bouwen en wonen

 • Woning bouwen of verbouwen

  Als u een woning gaat bouwen of verbouwen, zoals een aanbouw, tuinhuis, carport gaat plaatsen, dan heeft u mogelijk een vergunning nodig.

 • Mantelzorgwoning

  Mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving.

 • Bouwtekeningen opvragen

  Online een verzoek sturen voor het inzien van een bouwdossier, tekeningen of een omgevingsvergunning

 • Woningbouwprojecten

  Woningbouwprojecten in Peel en Maas

 • Projecten

  Projecten in Peel en Maas

 • Welstand

  Bespreek uw bouwplannen met de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Vraag voor de beoordeling van uw bouwplan een adviesgesprek aan.

 • Rioolaansluiting

  Aansluiting op het openbare riool

 • Rioolverstopping

  Loopt het afvalwater niet meer goed weg? Dan kan er een rioolverstopping zijn

 • Woning verhuren

  Verhuurt u een woning of een deel daarvan, dan bent u verplicht dit te melden bij de gemeente.

 • Huisnummer aanvragen

  Een eigen huisnummer is nodig voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Een eigen huisnummer kunt u aanvragen bij de gemeente.

 • Woningsplitsing en kavelsplitsing

  Inwoners die woonoplossingen zoeken voor kinderen, ouders of andere bekenden kunnen een extra bouw- of woontitel bij een bestaande woning krijgen.

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Gelijktijdig met de Omgevingswet gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Gaat u na 1 januari 2024 bouwen of verbouwen? Dan krijgt u met deze wet te maken.

 • Kostenbijdrage aan gemeente

  In veel gevallen betaalt u een bijdrage aan de gemeente als u een woning, bedrijfspand of andere gebouw wilt bouwen of verbouwen.

 • Starterslening

  Om in aanmerking te komen voor een starterslening moet je voldoen aan de voorwaarden die Peel en Maas heeft gesteld.

 • Erfpacht

  Tegen een vergoeding gebruik van de grond zonder de grond te kopen

 • Kavel kopen: bijkomende kosten en tips

  Inschrijven, verkoopvoorwaarden, extra kosten, de kavel, bouwen

 • Kavels voor bedrijven

  Bedrijfskavels in Peel en Maas

 • Vluchtelingen

  Opvang van vluchtelingen in de gemeente Peel en Maas