Huisnummer aanvragen

Alle woningen krijgen een (huis)nummer, net als bedrijfspanden, standplaatsen en ligplaatsen. Als het (ver)bouwen van een pand gevolgen heeft voor de nummering, kunt u een nummeraanduiding aanvragen of laten wijzigen. U mag als eigenaar of gebruiker niet zelf een nummer toekennen, wijzigen of intrekken.

Automatisch toekennen huisnummer

In de volgende situaties hoeft u geen huisnummer aan te vragen, omdat de gemeente dit automatisch regelt:

  • Bij verlening van een omgevingsvergunning (bouwen).
  • Bij verlening van een splitsingsvergunning/samenvoeging.
  • Bij het vaststellen van een nieuw vergunde stand- of ligplaats.

Aanvragen

Wilt u een huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken? Vul het online aanvraagformulier in.

Let op: Alleen de eigenaar van het pand kan een aanvraag indienen.

Huisnummer aanvragen

Hierna onderzoekt de gemeente uw aanvraag door te controleren of:

  • de woonruimte of bedrijfsruimte zelfstandig is
  • de woonruimte of bedrijfsruimte voldoet aan het bouwbesluit
  • de eigenaar van het gebouw een omgevingsvergunning heeft

Als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een huisnummer. De gemeente geeft dit huisnummer door aan alle officiële organisaties zoals de Belastingdienst. Geef zelf uw nieuwe huisnummer door aan andere instanties die uw adres moeten weten.

Huurtoeslag

Het aanvragen, wijzigen of intrekken van een huisnummer kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

Kosten

Het aanvragen van een huisnummer is gratis.