Erfpacht

In Peel en Maas is het mogelijk om grond te kopen maar ook om gebruik te maken van erfpacht. Bij erfpacht maakt u tegen een vergoeding gebruik van de grond zonder de grond te kopen, u bent erfpachter. Voor de te realiseren woning ontvangt u een recht van opstal. De duur van de erfpacht is 40 jaar.

De vergoeding die u voor de erfpacht betaalt is het actuele rentepercentage bij een renteperiode van 5 jaar verhoogd met één procent. Dit is het zogenaamde erfpachtcanon. Het rentepercentage wordt bepaald op de eerste dag van de maand waarin de erfpachtovereenkomst wordt getekend. Wij hanteren het actuele rentepercentage voor een vijfjarige vaste geldlening bij de Bank Nederlandse gemeenten (BNG).

Berekening erfpachtcanon

  • Het erfpachtcanon betaalt u vooraf, per jaar of per maand voor een periode van 5 jaar.
  • Na 5 jaar wordt het erfpachtcanon opnieuw vastgesteld op basis van het rentepercentage van 1 oktober van het voorgaande jaar.
  • Ook wordt de grondwaarde opnieuw bepaald op basis van de consumentenindex.

In tegenstelling tot huur is erfpachtcanon onder de huidige belastingwet fiscaal aftrekbaar.

Bijkomende kosten

  • 21 procent btw over de grondprijs. Dit bedrag betaalt u in één keer.
  • Kosten notariële akte.
  • Kosten kadastrale inmeting.

De grond op een later moment kopen

De erfpachter heeft het recht om de grond tussentijds te kopen. Dit kan om de 5 jaar. U maakt van het kooprecht gebruik door dit uiterlijk 3 maanden van tevoren schriftelijk aan te vragen. De verkoopprijs is hetzelfde als de grondprijs die gebruikt is om het erfpachtcanon te berekenen.

Algemene erfpachtvoorwaarden gemeente Peel en Maas (PDF, 397.1 kB)