Welstand

Als gemeente willen we graag bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas. Zo ook op het gebied van de beeldkwaliteit van de gebouwde omgeving. In principe stellen we in Peel en Maas geen eisen aan de beeldkwaliteit van bouwplannen, we zijn welstandsvrij. We geven onze inwoners en ondernemers de ruimte om hun individuele initiatieven te ontplooien.

Er zijn twee uitzonderingen:

  • De beeldbepalende dorpsgezicht in de centra van onze elf kernen zijn zo kenmerkend voor Peel en Maas dat we ze graag willen behouden.
  • Ook hebben wij een rol bij grotere nieuwbouwontwikkelingen, omdat daar de impact op de omgeving vanzelfsprekend groot is. In deze gebieden heeft de gemeenteraad daarom een beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Wanneer goedkeuring nodig van de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit?

Bouwplannen in de beeldbepalende dorpsgezichten en in de gebieden waar een beeldkwaliteitsplan van toepassing is worden daarom als onderdeel van de vergunningsprocedure voorgelegd aan onze adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, bestaande uit de dorpsbouwmeester en een ambtelijk adviseur. Deze beoordeelt het bouwplan en gaat met de initiatiefnemer in gesprek over de kwaliteit van het bouwplan. Voor bouwplannen binnen de rest van het grondgebied geldt dat beeldkwaliteit geen beoordelingsgrond van de omgevingsvergunning is.

Adviescommissie

Hoewel dus niet verplicht, staat de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit wel altijd open voor (voor)overleg of vrijblijvend advies. U kunt de uiterlijke kwaliteit van uw bouwplannen gratis bespreken met de commissie. Of een beoordeling nu wel of niet nodig is, de gemeente gaat graag met u in gesprek. Ook voor de formele vergunningsaanvraag.

De adviescommissie vergadert iedere 2 weken op maandagmiddag. Deze vergaderingen en de verslaglegging zijn openbaar. Wilt u als toeschouwer bij de vergaderingen aanwezig zijn of wilt u de verslaglegging inzien? Stuur uw verzoek naar info@peelenmaas.nl of neem telefonisch contact op via 077 306 6666.

Beeldkwaliteitsplannen

Voor meer informatie over het beeldkwaliteitsbeleid verwijzen wij u naar de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.