Mantelzorgwoning 

De meeste mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Mantelzorg kan daarbij een belangrijke rol vervullen. Om dit makkelijker te maken is dichter bij elkaar wonen in een mantelzorgwoning of pré-mantelzorgwoning een mogelijkheid.

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van het huis van iemand die mantelzorg verleent. Dit kan in hetzelfde gebouw, in een bijgebouw of tijdelijke unit in de tuin.

De woning heeft eigen voorzieningen zoals een douche, toilet en eigen ingang en is alleen toegestaan zolang er mantelzorg nodig is. Een mantelzorgwoning is zo ontworpen dat er gemakkelijk zorg kan worden verleend, dus toegankelijk en met de juiste voorzieningen.

Geen vergunning, wel regels

Voor een mantelzorgwoning is geen omgevingsvergunning nodig als u voldoet aan de voorwaarden. Deze zijn onder andere:

  • er is sprake van intensieve mantelzorg
  • de woning is niet te groot
  • de woning is niet te ver van de andere woning
  • er zijn geen ruimtelijke belemmeringen.

Bij de bouw van een mantelzorgwoning gelden wel regels.

De mantelzorgwoning moet voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. We raden altijd aan om vooraf contact met de gemeente op te nemen om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet.

Houdt de mantelzorg op? Dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning.

Vergunning of toestemming

Vergunning of toestemming

Pré-mantelzorgwoning

Soms kunt u kiezen voor een pré-mantelzorgwoning. Er is dan nog geen mantelzorg nodig, maar u wilt zich hier wel alvast op voorbereiden. Zo kunt u alvast dichtbij uw naaste(n) gaan wonen voor wie u later denkt te gaan zorgen.

Voor een pré-mantelzorgwoning heeft u een omgevingsvergunning nodig. Onder bepaalde voorwaarden kan een woning gerealiseerd worden.

Deze zijn onder andere:

  • er moet sprake zijn van een sociale relatie tussen de bewoners van de hoofdwoning en de pré-mantelzorgwoning.
  • de bewoners tekenen een verklaring waarin staat dat ze in de toekomst bereid zijn om voor elkaar te zorgen.
  • de pré-mantelzorgwoning is niet te groot, ligt niet te ver van de andere woning
  • er zijn geen ruimtelijke belemmeringen.

Als u een pré-mantelzorgwoning overweegt of wilt realiseren dan voert de gemeente meestal met beide partijen een gesprek om de situatie te bespreken en te bekijken. Daarbij is het ook goed om te realiseren dat dichtbij elkaar wonen ook nadelen heeft. Ook daar is in het gesprek aandacht voor.