Kavel kopen: bijkomende kosten en tips

Als u een optie wilt nemen op een kavel, kunt u via e-mail contact opnemen met Charon Hillen.

De kosten voor het reserveren van een kavel zijn € 605,00. De kavel wordt dan voor 3 maanden voor u gereserveerd. Als u uiteindelijk tot aankoop van de kavel overgaat, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het totaal bedrag wat u moet betalen voor de kavel.

U mag in principe op één kavel een optie nemen. In sommige gebieden is het mogelijk om twee kavels samen te voegen voor één woning. U kunt in dat geval een optie nemen op twee kavels. Dit moeten dan uiteraard naast elkaar gelegen kavels zijn.

Extra kosten bij het kopen van een bouwkavel

  • Notariskosten (op te vragen bij de notaris)
  • Kadasterkosten (op te vragen bij de notaris)
  • Rioolaansluitingen, bij aankoop van een kavel van de gemeente zijn hier geen kosten aan verbonden
  • Huisaansluiting van de nutsvoorzieningen (op te vragen bij de nutsbedrijven)
  • Inrit, bij aankoop van een kavel van de gemeente zijn hier geen kosten aan verbonden
  • Kosten voor het bepalen van de grondslag/funderingsdiepte (kosten hiervoor zijn op te vragen bij een hierin gespecialiseerd bedrijf)

Verkoopvoorwaarden

In de koopovereenkomst staan onder meer bepalingen over de koopprijs en de rechten en plichten van koper en verkoper. Het concept krijgt u mee op het moment dat u heeft aangegeven tot verkoop over te willen gaan. Als u overgaat tot koop neemt een adviseur van de Kavelwinkel deze stap voor stap met u door.

Bij het bouwrijp maken komen de kabels en leidingen in de openbare weg te liggen. Uw aannemer doet een verzoek aan de nutsbedrijven om uw woning aan te sluiten. Daarvoor worden kosten berekend aan de aannemer. Hij brengt op zijn beurt de kosten aan u in rekening, behalve als deze aansluitkosten al onderdeel uitmaken van de met de aannemer gesloten / te sluiten koop-aanneemovereenkomst.

U mag de kavel niet doorverkopen. Lees ook onze algemene verkoopvoorwaarden en erfpachtvoorwaarden.

De kavel

Zodra u uw bouwvergunning rond heeft, kan het transport bij de notaris plaatsvinden. Dan bent u eigenaar van de grond.

De grond wordt bouwrijp overgedragen na transport bij de notaris.

De gemeente mag geen verontreinigde grond verkopen om op te bouwen. In een bodemonderzoek wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen voor het milieu of de volksgezondheid.

De opleverdatum van de kavels staat niet definitief vast.

Huis bouwen

Als u wilt bouwen met een groep mensen adviseert de gemeente om u te verenigen in een stichting of vereniging.

Ervaring leert dat collectieven of bouwgroepen baat hebben bij bouwbegeleiding. Zeker als de eerste fase van groepsvorming is voltooid. De markt voor het begeleiden van collectieven is goed georganiseerd. Collectieven dragen zelf zorg voor hun professionele begeleiding. Er is een redelijk aantal particuliere bureaus (bv’s of stichtingen) op de markt met ervaring in het begeleiden van collectieve projecten.

U kunt een e-mail sturen naar Charon Hillen en daarin een verzoek doen aan uw buren. De adviseurs van de kavelwinkel zorgen er dan voor dat uw mail wordt doorgestuurd naar uw toekomstige buren.