Woning verhuren

Verhuurt u een woning of een deel daarvan, dan bent u verplicht dit binnen 3 dagen te melden bij de gemeente. Het maakt daarbij niet uit of u verhuurt aan arbeidsmigranten, studenten of toeristen, als Bed & Breakfast of via Airbnb. Als u de verhuur weer beëindigt, kunt u dat ook melden. Zowel eigenaren, bemiddelaars als andere aanbieders van het verhuren van (een deel van) een woning dienen te melden.

Melden woning verhuren

Een melding is niet nodig als u de woning verhuurt aan één gezin dat op dat adres staat ingeschreven in het bevolkingsregister (BRP). Stelt u dat niet verplicht of weet u het niet, dan meldt u dit. Het bijhouden van het nachtregister en het betalen van toeristen- of verblijfsbelasting was al verplicht. Dit blijft zo.

Het niet melden is strafbaar op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) artikel 2:36d.