Vergunning of toestemming

 • Omgevingsplannen

  Overzicht omgevingsplannen (bestemmingsplannen), afwijken van een omgevingsplan, procedure omgevingsplan, planschade, omgevingsplan informatie aanvragen.

 • Bouwen en wonen

  Bouwen en (ver)bouwen, rioolaansluiting, rioolverstopping, Whatsapp, welstand

 • Evenement of feest organiseren

  Vergunning voor evenement zoals bijvoorbeeld een festival, optocht of (buurt)feest

 • Vuur stoken

  Vuur stoken in de openlucht? Vraag een ontheffing aan voor de verbranding van snoei- en sprokkelhout in het buitengebied

 • Bomen kappen

  Boom kappen? Kijk of een kapvergunning nodig is

 • Slopen

  Sloopplannen? Meestal moet u een melding doen

 • Inrit melden

  Als u een inrit voor uw woning of bedrijfsgebouw wilt

 • Horecabedrijf beginnen

  Horecabedrijf beginnen? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig

 • Standplaatsvergunning

  Een standplaatsvergunning heeft u nodig als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen verkoopt of diensten aanbiedt.

 • Het goede gesprek voeren

  Een van de onderdelen van de Omgevingswet is participatie. Of zoals we het in Peel en Maas noemen: ‘het goede gesprek voeren’.

 • Weekmarktvergunning

  Als u op de weekmarkt een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben, dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

 • Melden 12 dagen regeling voor bedrijven en verenigingen

  Ontheffing voor ruimere geluidsnormen voor feesten

 • Terras plaatsen of wijzigen

  Heeft u een terras dat op gemeentegrond staat? Dan heeft u een terrasovereenkomst nodig.

 • Recreatie buiten kampeerterrein

  Overnachten in uw tent of caravan buiten een kampeerterrein of camping? Vraag dan een ontheffing aan.

 • Graafwerk kabels en leidingen

  Wilt u kabels, leidingen en mantelbuizen in gemeentegrond aanbrengen? Dan heeft u hiervoor een mantelbuis- of kabelvergunning nodig.

 • Alcohol tijdelijk aanbieden

  Tijdelijke ontheffing als u een feest of evenement organiseert waar bier en wijn wordt geschonken

 • Luchtruim gebruik

  Voor het opstijgen of landen buiten een vliegveld met een helikopter of luchtballon vraagt u een ontheffing aan bij de provincie Limburg.

 • Uitleen gemeentelijke materialen

  De gemeente leent materialen uit zoals dranghekken, wegafzettingen en verkeersborden, vlaggenmasten

 • Loterij of kansspel organiseren

  Wilt u als vereniging een openbare loterij organiseren en daarvoor loten verkopen? Dan heeft u een loterijvergunning nodig.

 • Brandveilig gebruik gebouw

  Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van zijn gebouw

 • Omgevingsvisie

  Een onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Die omgevingsvisie maken we samen met u.

 • Arbeidsmigranten huisvesten

  In de gemeente Peel en Maas werken veel arbeidsmigranten. Voor hun werkzaamheden hebben arbeidsmigranten tijdens hun verblijf huisvesting nodig.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? In veel gevallen moet u daar een gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf voor inschakelen.

 • Bedrijf starten of wijzigen

  Wilt u een bedrijf starten of wijzigen? Met al uw vragen kunt u terecht bij de gemeente.

 • Duurzame energie opwekken

  Wilt u zelf energie opwekken? Kijk dan of u een vergunning of toestemming nodig heeft.

 • Gokautomaat plaatsen

  Als u een gokautomaat in uw zaak wilt plaatsen, dan heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig.