Bouwtekeningen opvragen

Als u (ver)bouwplannen heeft, is het nuttig om te weten wat de bouwkundige staat van uw pand is. Deze informatie kunt u opvragen bij de gemeente. Alleen gebouwen waarvoor een vergunning is verleend, zijn geregistreerd in het gemeentearchief.

U kunt onder andere de volgende gegevens inzien:

  • verleende omgevingsvergunningen
  • verleende bouwvergunningen
  • oude bouw- en milieugegevens en
  • eventueel aanwezige rapportages bodemverontreiniging.

Bouw- en milieutekeningen opvragen