Rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater in Peel en Maas. Woningen of andere gebouwen in Peel en Maas moeten daarom een rioolaansluiting hebben.

Rioolaansluiting aanvragen

Deze rioolaansluitingen worden op gemeentegrond aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting van uw erfgrens tot aan het riool wordt door de gemeente gemaakt. De aansluiting vanuit uw woning tot de erfgrens moet u als eigenaar zelf realiseren.

Stuur de volgende gegevens mee:

  • uw contactgegevens
  • de locatie van de aansluiting
  • een situatieschets
  • het type aansluiting

Kosten

De kosten van de aansluiting komen voor rekening van de aanvrager.

Hiervoor worden de werkelijke kosten in rekening gebracht met een minimum van 1.931,21 euro. (excl. BTW) voor een standaard rioolaansluiting. Voor alle overige aansluitingen worden de werkelijke kosten betaald.

Bronneren

Meld een bronnering via het Omgevingsloket.

Voor het lozen op het gemeentelijk riool of watergang, neem contact op met de gemeente via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar info@peelenmaas.nl met daarin vermeld de locatie van de gewenste lozing.