Onderhoudswerkzaamheden Helenaveenseweg, Marisstraat, Ontginningsweg en Roomweg in Grashoek

Locatie: Grashoek

Werkzaamheden Helenaveenseweg (binnen bebouwde kom)

De weg en trottoir worden vernieuwd. Het asfalt vervangen we door klinkers. Dit doen we omdat het een 30-km snelheid zone is. Ook maken we wegversmallingen om de snelheid in de straat te remmen. We gaan ook onder de grond werkzaamheden uitvoeren. Tussen huisnummer 11 en het voetbalveld vervangen we het vuilwaterriool inclusief de huisaansluitingen en hiernaast leggen we een hemelwaterriool aan.

Werkzaamheden Ontginningsweg, Marisstraat en een deel van de Roomweg (binnen bebouwde kom)

De weg en trottoir worden vernieuwd. Het asfalt vervangen we door klinkers. Dit doen we omdat het een 30-km snelheid zone is. Het trottoir in de Ontginningsweg trekken we door tot aan het gebouw van de schutterij en jong Nederland. Bij dit gebouw komen ook een paar extra parkeerplaatsen.

We gaan ook onder de grond werkzaamheden uitvoeren. In de Roomweg en Ontginningsweg leggen we naast het vuilwaterriool een extra hemelwaterriool aan. Ook vervangen we de huisaansluitingen die op het vuilwaterriool zijn aangesloten.

Ontwerp

  • Op woensdag 5 oktober 2022 hebben we tijdens een inloopmoment het eerste ontwerp laten zien aan bewoners en bedrijven.
  • Woensdag 14 december 2022 presenteren we het definitieve ontwerp van de Marisstraat, Ontginningsweg en de Roomweg.
  • Donderdag 15 december 2022 presenteren we het definitieve ontwerp van de Helenaveenseweg.

Bewoners en bedrijven zijn voor deze momenten uitgenodigd per brief.

Planning

Er is nog geen definitieve startdatum bekend. De planning maken we in overleg met de aan- en omliggende bedrijven.

Vragen?

Neem contact op met projectleider Patrick Moors via 077 306 6666. Of stuur een e-mail naar projectopenbareruimte@peelenmaas.nl.


Naar overzicht wegwerkzaamheden