Onderhoudswerkzaamheden Helenaveenseweg, Marisstraat, Ontginningsweg en Roomweg in Grashoek

Locatie: Grashoek
Periode: maandag 4 september 2023 t/m maandag 30 september 2024

In deze straten hebben we opgaves aan de riolering maar ook aan de bestrating en aan de weg.

Werkzaamheden Helenaveenseweg (binnen bebouwde kom)

  • De weg en trottoirs worden vernieuwd. Het asfalt vervangen we door klinkers. Dit doen we omdat het een 30-km snelheid zone is.
  • We maken wegversmallingen om de snelheid in de straat te remmen.
  • Onder de grond, tussen huisnummer 11 en het voetbalveld, vervangen we het vuilwaterriool inclusief de huisaansluitingen en hiernaast leggen we een hemelwaterriool aan.

Werkzaamheden Ontginningsweg, Marisstraat en een deel van de Roomweg (binnen bebouwde kom)

  • De weg en trottoirs worden vernieuwd. Het asfalt vervangen we door klinkers. Dit doen we omdat het een 30-km snelheid zone is.
  • Het trottoir in de Ontginningsweg trekken we door tot aan het gebouw van de Schutterij en Jong Nederland.
  • Bij het gebouw van de Schutterij en Jong Nederland komen een paar extra parkeerplaatsen.
  • Onder de grond leggen we naast het vuilwaterriool een extra hemelwaterriool aan. Ook vervangen we de huisaansluitingen die op het vuilwaterriool zijn aangesloten.

Ontwerp

  • Op woensdag 5 oktober 2022 hebben we tijdens een inloopmoment het eerste ontwerp laten zien aan bewoners en bedrijven.
  • Woensdag 14 december 2022 presenteren we het definitieve ontwerp van de Marisstraat, Ontginningsweg en de Roomweg.
  • Donderdag 15 december 2022 presenteren we het definitieve ontwerp van de Helenaveenseweg.

Bewoners en bedrijven zijn voor deze momenten uitgenodigd per brief.

Planning

Er is nog geen definitieve startdatum bekend. De planning maken we in overleg met de aan- en omliggende bedrijven.

Vragen?

Neem contact op met projectleider Patrick Moors via 077 306 6666. Of stuur een e-mail naar projectopenbareruimte@peelenmaas.nl.

Helenaveenseweg, Ontginningsweg, Marisstraat en een gedeelte van de Roomweg binnen de bebouwde kom.
Helenaveenseweg, Ontginningsweg, Marisstraat en een gedeelte van de Roomweg binnen de bebouwde kom.

Naar overzicht wegwerkzaamheden