Wegwerkzaamheden Poorterweg tussen Everlosebeekstraat en Schenskenweg Koningslust

Locatie: Koningslust
Periode: maandag 29 augustus 2022 t/m dinsdag 31 januari 2023

Een gedeelte van rijbaan wordt vernieuwd. Eerder zijn deze wegwerkzaamheden in andere delen van de Poorterweg gerealiseerd.
De gemeente heeft een ontwerp gemaakt. Het ontwerp is uitgewerkt met aandacht voor groen en afkoppelen van hemelwater. Het ontwerp wordt met bewoners gedeeld.

Planning

Tot eind december 2023 werken we aan de weg. In januari 2023 werken we aan het groen (bomen, beplanting) in de straat. Dit is eind januari 2023 klaar.

Communicatie met de omgeving

Tijdens de voorbereiding is het voorlopig ontwerp in de informatieavond van dinsdag 21 september 2021 besproken met de aanwonenden. Daarna is het ontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Dit definitief ontwerp is op de informatieavond van dinsdag 23 november 2021 digitaal besproken met aanwonenden. Aanwonenden hebben een brief ontvangen om deel te kunnen nemen aan deze informatieavonden.

Het vastgestelde definitief ontwerp is de basis voor de verdere voorbereiding en uitvoering van het project. Heeft u vragen of wilt u hier meer informatie over? Neem dan per e-mail contact op met de betreffende projectleider.

Vragen

Neem contact op met projectleider Ruud Janssen via 077 306 6666.

Wegwerkzaamheden Poorterweg tussen Everlosebeekstraat en Schenskenweg Koningslust op een kaart getoond.

Naar overzicht wegwerkzaamheden