Wegwerkzaamheden Peelstraat en Kampweg Beringe

Locatie: Peelstraat en Kampweg in Beringe, binnen de bebouwde kom
Periode: maandag 3 juni 2024 t/m vrijdag 4 oktober 2024

We hebben een onderhoud- en wateropgave. Daarom richten we bovengronds de straten opnieuw in. Ondergronds leggen we een hemelwaterriool aan zodat het hemelwater niet meer in het vuilwaterriool terecht komt.

Werkzaamheden

Werkzaamheden die we uit gaan voeren zijn:

  • Het asfalt vervangen door klinkers.
  • De parkeerplaatsen vernieuwen met klinkers en/of tegels.
  • Trottoirs vernieuwen met nieuwe tegels.
  • Aanleggen van een hemelwaterriool. Het hemelwater komt dan niet meer in het vuilwaterriool terecht.
  • Huisaansluitingen van het vuilwaterriool vervangen. Dit doen we vanaf de erfgrens tot het hoofdriool.

Door een hemelwaterriool aan te leggen gaat het (schoon) hemelwater niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het hemelwater infiltreert via de rioolbuis in de grond of gaat naar de bermen of wadi (bij de voetbalvelden). Dit beperkt verdroging van de grond.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt uw dak afkoppelen van het vuilwaterriool. Kijk voor meer informatie op de pagina Afkoppelen hemelwater.

Planning

De voorbereidingen zijn gestart. Er is een inloopmoment voor bewoners en geïnteresseerden op dinsdag 21 maart 2023 tussen 19.00 uur en 21.00 uur in de Wieksjlaag Beringe. Tijdens dit inloopmoment laten we het eerste ontwerp zien.

Na het inloopmoment starten we met de verdere uitwerking van het ontwerp. Zodra er een definitief ontwerp is informeren we hierover.

De datum wanneer de uitvoerende werkzaamheden starten is nog niet bekend.

Vragen?

Neem dan contact op met projectleider Patrick Moors via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar projectopenbareruimte@peelenmaas.nl.

Peelstraat en gedeelte Kampweg.
Peelstraat en gedeelte Kampweg.

Naar overzicht wegwerkzaamheden