Industrieterrein De Wielen Meijel

Bedrijventerrein De Wielen ligt aan de oostzijde van de kern Meijel. Het bevat een mix aan bedrijven in diverse sectoren. Omdat er veel vraag naar bedrijfsgrond door (lokale) bedrijven is, doen we onderzoek naar mogelijke uitbreiding van bedrijventerrein De Wielen.

Deze uitbreiding ligt in het gebied aan de Bosrand en Kruisstraat in Meijel en aan de Limburgseweg in Deurne. Momenteel wordt dit gebied gebruikt voor agrarische doeleinden.

Locatie

Planning

In het voorjaar van 2023 zijn we gestart met het onderzoek naar de uitbreiding. Naast individuele gesprekken met omwonenden en ondernemers gaan we direct na de zomervakantie een inloopbijeenkomst organiseren. Daarna gaan we met de opgehaalde informatie aan de slag met het ontwerpproces. Daarover gaan we weer graag met de omgeving in gesprek. Met die input wordt er naar een voorlopig ontwerp toegewerkt, dat na enige aanpassing een definitief ontwerp wordt.

De gemeenteraad stelt dit definitieve ontwerp vast. Op basis hiervan doorlopen we de benodigde ruimtelijke procedure en maken we het terrein bouwrijp door nutsvoorzieningen (zoals riolering en elektra) en wegen aan te leggen.

De planning op dit moment is, dat het definitieve ontwerp in de 1e helft van 2024 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Met een akkoord gaat de eerste schop in 2025 in de grond.

Contactgegevens

Voor vragen over het project, stuur een e-mail naar bedrijventerreinen@peelenmaas.nl of neem contact op met projectleider Willy Schers via 077 306 66 66.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u aan voor de nieuwsbrief. 

Aanmelden nieuwsbrief