Erfgoed Peel en Maas

Erfgoed is alles wat we erven van vorige generaties en wat wij het bewaren waard vinden voor volgende generaties. Dit kunnen gebouwen zijn, maar ook kunstwerken of tradities.

Soorten erfgoed

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen onroerend erfgoed, roerend erfgoed en immaterieel erfgoed.

  • Onroerend erfgoed: dan hebben we het over gebouwen, monumenten of landschappen. Dit erfgoed is niet verplaatsbaar.
  • Roerend erfgoed: dit is erfgoed dat wel verplaatsbaar is. Denk hierbij aan kunstwerken, beelden of oude munten.
  • Immaterieel erfgoed: dit is erfgoed dat niet tastbaar is, bijvoorbeeld verhalen, tradities, feesten en dialecten.

Bescherming van het cultureel erfgoed

Peel en Maas beschermt cultuurhistorisch waardevolle objecten via het bestemmingsplan en niet met een traditionele, gemeentelijke monumentenlijst. Deze manier van beschermen staat in directe relatie tot de nieuwe omgevingswet, die vereist dat de gemeentelijke erfgoedwaardes compleet worden opgenomen in het omgevingsplan.

Op basis van waarde categorieën (beeld ondersteunend, beeld bepalend of karakteristiek) kunnen objecten een dubbelbescherming cultuurhistorie krijgen in het bestemmingsplan. Dit heeft als voordeel dat er beter rekening gehouden kan worden met de omgeving van het cultuurhistorisch waardevol object.

Het proces om te komen tot bescherming via het bestemmingsplan loopt. Naar verwachting is dit in het 1e kwartaal van 2024 klaar.

Vragen

Heeft u vragen over het erfgoed in Peel en Maas of zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Stuur dan een e-mail naar schrijversgroep@peelenmaas.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief over het erfgoed van Peel en Maas.

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Het laatste nieuws over erfgoed in Peel en Maas: