Waarde-categorieën Erfgoedlijst

De waardering van alle bouwwerken is gedaan door een externe erfgoed-deskundige. Hierbij is gekeken naar 5 thema’s: cultuurhistorisch, architectuurhistorisch, stedenbouwkundige / ensemble waarde, bouwhistorisch en zeldzaamheid.

1. Karakteristiek bouwwerk

Een karakteristiek bouwwerk heeft door haar bijzondere vormgeving van exterieur en eventueel interieur een uitzonderlijke uitstraling. Het zijn bouwwerken die op zichzelf staand en in het straatbeeld een zeer grote bijdrage leveren aan de beeldkwaliteit.

2. Beeldbepalend bouwwerk

Een beeldbepalend bouwwerk kent een opvallend aanzicht in een straat of gebied. Hiermee is het bouwwerk, samen met de karakteristieke bouwwerken, een van de hoofdrolspelers in het straatbeeld.

3. Beeldondersteunend bouwwerk

Een beeldondersteunend bouwwerk is ondersteunend in de beeldkwaliteit van het straatbeeld. Vaak in combinatie met andere bouwwerken, groen of overige inrichtingen in de omgeving draagt het bij aan de uitstraling van een straat of gebied.

Buitencategorie: Waardevol cultuurhistorisch bouwwerk

In de buitencategorie zitten bouwwerken die een afwijkende verschijning hebben van de bouwwerken in de overige drie categorieën. Het zijn bouwwerken met cultuurhistorische elementen die van bijzondere waarde zijn zoals kerken, kruisen en kapellen, transformatorhuisjes en waterpompen.