Overzicht omgevingsplannen

In een omgevingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het omgevingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

In voorbereiding

Vastgesteld

Geheel in werking

Deels onherroepelijk in werking

Geheel onherroepelijk in werking

Deels in werking