Subsidies en bijdragen

 • Afkoppelen hemelwater

  Het hemelwater niet meer lozen in het riool maar zelf opvangen of infiltreren in de bodem. Daar kunt u subsidie voor krijgen.

 • Erfbeplanting

  Bijdrage voor beplanting op, rond en buiten het erfperceel of huisperceel

 • Verenigingen en vrijwilligersorganisaties

  Bijdrage van de gemeente aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties

 • Muziekonderwijs

  Subsidie voor basisscholen om de muzikale ontwikkeling van de jeugd tot 18 jaar te stimuleren

 • Eenmalige subsidie aanvragen

  Organiseert u een eenmalige activiteit of project voor mensen uit uw dorp, wijk of de hele gemeente? Dan kunt u subsidie bij de gemeente aanvragen.