Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Muziekonderwijs

Subsidie voor basisscholen om de muzikale ontwikkeling van de jeugd tot 18 jaar te stimuleren. Zowel voor de buitenschoolse muziekactiviteiten als voor het volgen van muzieklessen is subsidie beschikbaar. De daarbij geldende spelregels zijn vastgelegd in twee subsidieregelingen. Voor beide regelingen geldt dat de activiteiten laagdrempelig moeten zijn zodat elk kind daaraan kan deelnemen.

Subsidie aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd door muziekverenigingen en (niet-commerciële) muziekscholen die opleidingen verzorgen die voldoen aan de eisen die in de Uitvoeringsregeling staan.

Subsidieaanvragen kunt u indienen bij de gemeente. In de betreffende Uitvoeringsregeling leest u hoe u dit moet doen. 

Uitvoeringsregeling buitenschoolse muzikale vorming 

Volgens deze regeling kan subsidie worden gevraagd voor activiteiten op het vlak van de ‘muzikale vorming’. Dat begrip wordt breed opgevat zodat ook subsidie mogelijk is voor aangrenzende vormen van expressie zoals musical, muziektheater en toneel.

Subsidie kan worden aangevraagd door de samenwerkingsverbanden die rond de basisscholen zijn en worden gevormd voor het uitvoeren van buitenschoolse activiteiten. Deelnemers in zo’n samenwerkingsverband zijn in elk geval de school en één of meer verenigingen/organisaties die actief zijn op het vlak van de muziek.

De basisscholen in Peel en Maas hebben afgesproken dat hun rol bij het opzetten van buitenschoolse muziekactiviteiten voor een belangrijk deel wordt ingevuld door CultuurPAD. Heeft u ideeën voor een muziekactiviteit die misschien een plek kan krijgen in het geheel van buitenschoolse activiteiten in uw dorp of buurt, neem dan om te beginnen contact op met CultuurPAD.  

Uitvoeringsregeling subsidieverstrekking muziekopleidingen 

Volgens deze regeling kan subsidie worden gevraagd voor het geven van muziekles (op een instrument of gericht op solozang) aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Er worden eisen gesteld aan de inhoud en de kwaliteit van de opleiding. Een eis is onder meer dat de lessen worden gegeven door gekwalificeerde muziekdocenten, dat gewerkt wordt volgens een gedegen opleidingsplan en dat leerlingen regelmatig worden getoetst op hun vorderingen.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente.