Subsidie voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van organisaties. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. In de Algemene subsidieverordening Peel en Maas en in de uitvoeringsregels voor het subsidiëren van verenigingen en vrijwilligersorganisaties, staan de regels beschreven.

Uitbetaling waarderingssubsidie 2024

U heeft in 2022 een waarderingssubsidie ontvangen. Van 1 januari 2024 tot 1 oktober 2024 kunt u de uitbetaling waarderingssubsidie voor 2024 aanvragen.

Uitbetaling waarderingsubsidie 2024

Verhoging waarderingssubsidie vanaf 2023

De gemeenteraad heeft besloten om de waarderingssubsidie met ingang van 2023 jaarlijks te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI).

Dit betekent:

 • Voor 2023: een verhoging van 10% van het ontvangen bedrag. Dit wordt betaald bij de betaling van 2024.
 • Voor 2024: een verhoging ten opzichte van 2023. De verhoging volgens de CPI, is eind februari 2024 bekend. We verwerken dit meteen bij de betaling van 2024. U hoeft hiervoor geen extra aanvraag te doen. Omdat de CPI 2024 pas eind februari bekend is, worden de uitbetalingen gedaan vanaf maart 2024.

Waarderingssubsidie aanvragen

Als u voor de eerste keer waarderingssubsidie wilt aanvragen, kijk dan eerst in de uitvoeringsregeling of u in aanmerking komt voor subsidie. Komt u in aanmerking, vul dan het formulier 'aanvragen waarderingssubsidie' in.

De rekenbedragen genoemd in de uitvoeringsregel zijn:

 • Bedrag subsidie op basis van leden 7,40 euro per lid.
 • Bedrag subsidie op basis van extra aspecten 550 euro per extra punt.
 • Bijzondere kosten voor HaFaBra verenigingen en muziek- en trommelkorpsen die zijn verbonden aan de schutterijen voor leden die een verenigingsinstrument bespelen:
  • Per actief lid 57,47 euro.
  • Voor Hafabra per actief lid aanvullend 26,95 euro.

De subsidie die een vereniging, stichting of vrijwilligersorganisatie krijgt wordt berekend aan de hand van een aantal factoren.

Dat zijn:

 • Aantal en leeftijd van de leden
 • Hoe vaak is de activiteit
 • Doen alle leden met alle activiteiten mee?
 • Zijn er kantine-inkomsten?
 • Wat is de inzet van vrijwilligers?

Hieruit komt een aantal punten uit. Dit punt wordt vermenigvuldigd met een bepaald bedrag (eenheidsprijs). Dan wordt bekeken wat de waarde voor de gemeenschap is van de vereniging. Hiervoor worden enkele vragen gesteld. Ook dit kan een extra subsidiebedrag opleveren. Er is een eenheidsprijs voor harmonieën, fanfares, brassbands en muziekkorps (HaFaBra-vereniging) voor de muzikanten en verenigingsinstrumenten.

Dit allemaal samen stelt het bedrag van de subsidie per vereniging vast. De subsidie geldt voor de jaren 2022 tot en met 2025.

Aanvragen Waarderingssubsidie