Subsidie voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van organisaties. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. In de Algemene subsidieverordening Peel en Maas en in de uitvoeringsregels voor het subsidiëren van verenigingen en vrijwilligersorganisaties, staan de regels beschreven.

Voorwaarden

Aanvraag waarderingssubsidie 

Heeft u een waarderingssubsidie aangevraagd? Dan ontvangt u tussen 14 maart en 31 maart 2022 uw beschikking.

De rekenbedragen genoemd in de uitvoeringsregel zijn:

 • Bedrag subsidie op basis van leden € 7,40 per lid.
 • Bedrag subsidie op basis van extra aspecten € 550,- per extra punt.
 • Bijzondere kosten voor Hafabra-verenigingen en muziek- en trommelkorpsen die zijn verbonden aan de schutterijen voor leden die een verenigingsinstrument bespelen:
  • Per actief lid € 57,47.
  • Voor Hafabra per actief lid aanvullend € 26,95.

De subsidie die een vereniging, stichting of vrijwilligersorganisatie krijgt wordt berekend aan de hand van een aantal factoren.

Dat zijn:

 • Aantal en leeftijd van de leden
 • Hoe vaak is de activiteit
 • Doen alle leden met alle activiteiten mee?
 • Zijn er kantine-inkomsten?
 • Wat is de inzet van vrijwilligers?

Hieruit komt een aantal punten uit. Dit punt wordt vermenigvuldigd met een bepaald bedrag (eenheidsprijs). Dan wordt bekeken wat de waarde voor de gemeenschap is van de vereniging. Hiervoor worden enkele vragen gesteld. Ook dit kan een extra subsidiebedrag opleveren. Er is een eenheidsprijs voor harmonieën, fanfares, brassbands en muziekkorps (HaFaBra-vereniging) voor de muzikanten en verenigingsinstrumenten.

Dit allemaal samen stelt het bedrag van de subsidie per vereniging vast. De subsidie geldt voor de jaren 2022 tot en met 2025.

Aanvragen Waarderingssubsidie

Uitvoeringsregeling subsidiëring van verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties Peel en Maas 2022

Aanvraag eenmalige subsidie

 • Omschrijving van de activiteit
 • Het doel van de activiteit, wat wilt u met de activiteit bereiken
 • Omschrijving van de doelgroep, grootte van de doelgroep, hoe wilt u de doelgroep bereiken
 • Wanneer is de activiteit
 • Waar is de activiteit 
 • Begroting en dekking van de kosten
 • Een motivering waarom de activiteiten in aanmerking komen voor subsidie.

Algemene subsidieverordening Peel en Maas

Stichting Mondiaal burgerschap Peel en Maas

Binnen Peel en Maas zijn verschillende groepen bezig met ontwikkelingssamenwerking en verbetering van de Interculturele dialoog. De gemeente Peel en Maas juicht dit toe en stelt jaarlijks subsidie ter beschikking voor facilitering van groepen en individuen die zich hiervoor inzetten.

De beoordeling en besteding wordt overgelaten aan de stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas. In de stichting zitten burgers die zicht hebben op de inhoud en affiniteit hebben met het werkveld.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Mondiaal burgerschap Peel en Maas. U kunt op de website ook een aanvraagformulier invullen.