Subsidie voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van organisaties. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. In de Algemene subsidieverordening Peel en Maas en in de uitvoeringsregels voor het subsidiëren van verenigingen en vrijwilligersorganisaties, staan de regels beschreven.

Voorwaarden

Uitbetaling waarderingssubsidie 2023

U heeft in 2022 een waarderingssubsidie ontvangen. Van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2023 kunt u op deze pagina de uitbetaling waarderingssubsidie voor 2023 aanvragen.

Uitbetaling waarderingssubsidie 2023

Aanvraag waarderingssubsidie 

U heeft nog geen waarderingssubsidie aangevraagd.

 • Kijk dan in de uitvoeringsregeling of u in aanmerking komt voor subsidie. Komt u in aanmerking, vul dan het formulier 'aanvragen waarderingssubsidie' in.

De rekenbedragen genoemd in de uitvoeringsregel zijn:

 • Bedrag subsidie op basis van leden 7,40 euro per lid.
 • Bedrag subsidie op basis van extra aspecten 550 euro per extra punt.
 • Bijzondere kosten voor HaFaBra verenigingen en muziek- en trommelkorpsen die zijn verbonden aan de schutterijen voor leden die een verenigingsinstrument bespelen:
  • Per actief lid 57,47 euro.
  • Voor Hafabra per actief lid aanvullend 26,95 euro.

De subsidie die een vereniging, stichting of vrijwilligersorganisatie krijgt wordt berekend aan de hand van een aantal factoren.

Dat zijn:

 • Aantal en leeftijd van de leden
 • Hoe vaak is de activiteit
 • Doen alle leden met alle activiteiten mee?
 • Zijn er kantine-inkomsten?
 • Wat is de inzet van vrijwilligers?

Hieruit komt een aantal punten uit. Dit punt wordt vermenigvuldigd met een bepaald bedrag (eenheidsprijs). Dan wordt bekeken wat de waarde voor de gemeenschap is van de vereniging. Hiervoor worden enkele vragen gesteld. Ook dit kan een extra subsidiebedrag opleveren. Er is een eenheidsprijs voor harmonieën, fanfares, brassbands en muziekkorps (HaFaBra-vereniging) voor de muzikanten en verenigingsinstrumenten.

Dit allemaal samen stelt het bedrag van de subsidie per vereniging vast. De subsidie geldt voor de jaren 2022 tot en met 2025.

Aanvragen Waarderingssubsidie