Erfbeplanting

Bewoners van het buitengebied van de gemeente Peel en Maas komen in aanmerking voor een bijdrage om hun erf te verfraaien met inheemse bomen en struiken. Ook bedrijven en burgers met erven en tuinen aan de randen van de bebouwde kommen kunnen hier gebruik van maken. De beplanting kan worden aangelegd op, rond en buiten het erf- of huisperceel.

Aanmelden

Aanmelden voor het erfbeplantingsproject kan van 1 mei tot 1 september 2024. Let op: het budget is beperkt, dus vol is vol.

Bijdrage erfbeplanting aanvragen

U kunt alleen meedoen als u voldoet aan de voorwaarden (PDF, 88.2 kB).

Wat valt onder de erfbeplanting?

  • groenstroken
  • houtsingels
  • kleine bosjes
  • bomen langs wegen en paden
  • solitaire bomen
  • heggen en hoogstamboomgaarden.

Doel van erfbeplanting

Het buitengebied verfraaien met bomen en struiken die hier van oudsher aanwezig waren. Het project zorgt voor verfraaiing en vergroening van het buitengebied in Peel en Maas. Meer bomen en struiken verhogen de beleving en dragen bij aan de biodiversiteit.

Een erf is de grond rondom een woning of bedrijf. Erfbeplanting bestaat uit groene stroken, houtsingels, kleine bosjes, waterpoeltjes, bomen op het erf langs wegen en paden, bomen, heggen en hoogstamboomgaarden. Tuinontwerp is geen erfbeplanting.

Vragen

Neem contact op met Arno Linssen als u vragen heeft of meer informatie wilt. Arno Linssen is bereikbaar via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar info@peelenmaas.nl.