Eenmalige subsidie aanvragen

Organiseert u een eenmalige activiteit of project voor mensen uit uw dorp, wijk of de hele gemeente? En is er niet genoeg geld om die activiteit te bekostigen? Dan kunt u subsidie bij de gemeente aanvragen.

Eenmalige subsidie aanvragen

Voorwaarden

  • Omschrijving van de activiteit
  • Het doel van de activiteit, wat wilt u met de activiteit bereiken
  • Omschrijving van de doelgroep, grootte van de doelgroep, hoe wilt u de doelgroep bereiken
  • Wanneer is de activiteit
  • Waar is de activiteit
  • Begroting en dekking van de kosten
  • Een motivering waarom de activiteiten in aanmerking komen voor subsidie
  • Een eenmalige subsidie vraagt u minimaal 8 weken vóór de start van de activiteit aan.

Kijk voor alle voorwaarden bij verordeningen en regelgeving onderdeel Maatschappelijke zorg en welzijn.

Algemene subsidieverordening Peel en Maas

Stichting Mondiaal burgerschap Peel en Maas

Binnen Peel en Maas zijn verschillende groepen bezig met ontwikkelingssamenwerking en verbetering van de Interculturele dialoog. De gemeente Peel en Maas juicht dit toe en stelt jaarlijks subsidie ter beschikking voor facilitering van groepen en individuen die zich hiervoor inzetten.

De beoordeling en besteding wordt overgelaten aan de stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas. In de stichting zitten burgers die zicht hebben op de inhoud en affiniteit hebben met het werkveld.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Mondiaal burgerschap Peel en Maas. U kunt er ook een aanvraagformulier invullen.