Inloopmomenten november 2022

Op 22, 28 en 29 november 2022 zijn er inloopmomenten geweest. Onafhankelijk erfgoeddeskundige Silvia Pellemans, ANNO Cultuurhistorie, heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een eerste inventarisatie van het cultureel erfgoed in Peel en Maas. Er is in het verleden al veel informatie opgehaald en beschikbaar gesteld.

Deze informatie, aangevuld met haar eigen inbreng op basis van haar expertise, heeft zij gebruikt voor het maken van een concept. Dit is een eerste opzet van behoudenswaardige objecten waarbij nog geen onderzoek is gedaan naar de precieze cultuurhistorische waarden van de objecten. Silvia Pellemans heeft alleen gekeken naar het eerste aanzicht en de bouwperiode. Tijdens de inloopmomenten hebben inwoners aanvullende informatie op dit concept ingebracht.

Betere bescherming met bestemmingsplan

De lijn die wij momenteel volgen is dat we cultuurhistorisch waardevolle objecten willen beschermen via het bestemmingsplan en niet met een traditionele, gemeentelijke monumentenlijst. 

Op basis van waarde-categorieën (bijvoorbeeld: beeldondersteunend - beeldbepalend - karakteristiek) kunnen objecten op verschillende niveaus worden gewaardeerd. Deze benadering heeft als voordeel dat er beter rekening gehouden kan worden met de omgeving van het cultuurhistorisch waardevol object. Samenhangende objecten kunnen op deze manier ook worden gewaardeerd. Uiteindelijk beschermen we op deze manier meer objecten dan voorheen.