Informatieavond 10 oktober 2022

Maandagavond 10 oktober 2022 is de 1e bijeenkomst over erfgoed druk bezocht. Op deze avond is uitgelegd hoe de gemeente op dit moment het erfgoed in Peel en Maas uitvoert en zijn de processen toegelicht die nodig zijn om te komen tot een erfgoedbeleid.

Verder is er deze avond samen met de aanwezigen nagedacht over het behoud en bescherming van de panden in de gemeente Peel en Maas.

In het 1e gedeelte van de avond is uitgelegd hoe de gemeente het proces erfgoed in Peel en Maas aanpakt. 

In het 2e gedeelte van de avond is nagedacht over het behoud en bescherming van de panden in de gemeente Peel en Maas. Dit helpt ons een goed beeld te krijgen wat de gemeenschap belangrijk vindt. Tijdens deze avond is veel informatie opgehaald voor het opstellen van een concept: eerste opzet van panden die verder onderzocht gaan worden.

Onafhankelijk erfgoedspecialist Silvia Pellemans adviseert de gemeente over de panden die een plek verdienen in dit concept. Dit doet Silvia Pellemans aan de hand van voorwaarden van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook neemt zij de informatie van de informatiebijeenkomsten mee in haar advies. 

Het advies van Silvia wordt daarna getoetst door de ARK, de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het advies van Silvia en het advies van de ARK worden daarna als 2 aparte documenten aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.

Het erfgoed wordt uiteindelijk opgenomen in bestemmingsplannen.

Wilt u de presentatie van deze avond ontvangen, stuur dan een e-mail naar schrijversgroep@peelenmaas.nl.