Definitief uitvoeringsbeleid erfgoed

De gemeenteraad stelde in maart 2023 de kaders vast voor het uitvoeringsbeleid erfgoed. In de kaders staat welke richting we op koersen met de bescherming van het erfgoed. Hoe we dit gaan doen, staat in het uitvoeringsbeleid. Dit is in juli 2023 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Verder wordt er in het najaar van 2023 door het college van burgemeester en wethouders een inventarisatie vastgesteld van het cultureel erfgoed dat beschermd gaat worden. Deze bescherming gebeurt aan de hand van verschillende waarde categorieën (beeld ondersteunend, beeld bepalend of karakteristiek).

Dit is nog niet de definitieve bescherming van het cultureel erfgoed. Het is pas definitief op het moment dat dit is vastgelegd in het bestemmingsplan. Naar verwachting is dit in het 1e kwartaal van 2024 klaar.

Heeft u vragen over het erfgoed in Peel en Maas of zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Stuur dan een e-mail naar schrijversgroep@peelenmaas.nl.