Waardevolle informatie over dorpsprofielen ontvangen

Aan onze oproep om te reageren op de historische profielen van onze kernen is goed gehoor gegeven.
We ontvingen bijna 20 reacties van inwoners en verenigingen, waarvoor hartelijk dank.

De ontvangen reacties zijn verwerkt in definitieve dorpsprofielen. Deze geven weer wat elk dorp historisch gezien uniek maakt.

Definitieve dorpsprofielen