Bijeenkomst 6 februari 2023

Op maandagavond 6 februari 2023 is de bijeenkomst in Kerkeböske in Helden druk bezocht. Op deze avond heeft de gemeente de laatste stand van zaken gepresenteerd over het proces om te komen tot het uitvoeringsbeleid erfgoed en de bescherming van het cultureel erfgoed.

Daarnaast heeft onafhankelijk erfgoedspecialist Silvia Pellemans een presentatie gegeven over de manier waarop zij de objecten heeft geïnventariseerd en gewaardeerd. De conceptversie die zij tot op heden heeft gemaakt, is gepresenteerd aan de aanwezigen.

Conceptversie

Tijdens het 2e deel van de avond hebben de aanwezigen de conceptversie mogen inzien en is er een mogelijkheid geweest om te reageren op de conceptversie. De aanwezigen hebben veel ideeën gedeeld voor de verdere uitwerking van de bescherming van het cultureel erfgoed. Silvia Pellemans zal deze informatie in haar conceptversie verwerken en beoordelen. De beoordeling is op basis van de voorwaarden van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed.

Het advies van Silvia Pellemans wordt uiteindelijk voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarna worden beide adviezen voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

De objecten die een beschermde status krijgen worden met verschillende waarde-categorieën opgenomen in het bestemmingsplan.